Transformatie /   |   28 november 2023

Van kernwaarde naar actie

Avatar foto Rob Stovers

In deze blogreeks deel ik mijn/onze ervaringen over het (door)ontwikkelen van Solventa aan de hand van onze kernwaarden. Waarom doen we dat? Hoe pakken we dat aan? Waar lopen we tegenaan? 

In deze vierde – en laatste – blog gaan we over tot actie! Want het is goed om kernwaarden te hebben, prima om ze te omschrijven en te doorleven, maar uiteindelijk gaat het erom dat je ze gebruikt om er beter van te worden.

Om te illustreren hoe we dat oppakken, neem ik één van onze kernwaarden: thought leading. Dat hebben we omschreven als: ‘Wij hebben passie voor architectuur en delen onze kennis en ervaring graag met opdrachtgevers, collega’s, partners en vakgenoten. Samen komen we tot waardevolle inzichten die doelgericht kunnen worden toegepast.’

Ok. Klinkt goed. Maar wat gaan we daarvoor doen? Verwachten we van iedereen dat ze ‘op de zeepkist’ gaan staan en kennis gaan delen? Over welke kennis en ervaring hebben we het eigenlijk? De omschrijving roept dus nog veel vragen op. En dat is goed! Het verplicht je namelijk om wat dieper te duiken in de wereld van, in dit geval, thought leading.

De eerste – niet onbelangrijke – vraag die dan opkomt is: waarin willen we thought leading zijn? Natuurlijk, wij zijn van ‘de architectuur’, maar dat is wat al te breed. De volgende vier onderwerpen zijn, op dit moment, degenen waarin we thought leading willen zijn:

 • Sturen op samenhang (ondersteund door de methode GEA)
 • Professionaliseren van de architectuurfunctie
 • Van strategie naar uitvoering (ondersteund door het Solventa Denkraam)
 • Waardecreatie met data

De toevoeging ‘op dit moment’ is bewust gekozen, de onderwerpen kunnen in de loop van de tijd veranderen. Het vakgebied ontwikkelt zich en dat brengt andere accenten met zich mee.

Om thought leading te kunnen zijn (of eigenlijk: om te bereiken dat anderen je beschouwen als thought leader), moet je een aantal zaken regelen. Samengevat gaat het om de volgende zaken: 

 • Visie op het onderwerp. De ‘thought’ uit ‘thought leader’. Een heldere, onderscheidende visie op het onderwerp. Aansluitend op de behoeften van onze opdrachtgevers en aansluitend op de strategie van Solventa
 • Woordvoerder(s). Eén of enkele boegbeelden, verbonden aan het onderwerp. Vaak ook de voortrekker(s) om het onderwerp en het thought leadership verder te brengen. Iemand(en) met passie voor en ervaring met het onderwerp
 • Content. De visie, uitgewerkt in heldere taal. In verschillende varianten qua vorm en diepgang
 • Delen en promoten. Content hebben is niet genoeg, je moet het delen en promoten. Daar hoort bij: kanaal en medium bepalen (Social media, website, seminars, artikelen, vlog, blog, gastcolleges etc), doelgroep(en) bepalen, inhoud afstemmen op kanaal/medium en doelgroep, kennis delen en interactie op gang brengen. Dit alles kun je vormgeven als een communicatieplan
 • Community vormen en onderhouden. Nog sterker dan alleen communiceren is het vormen van een bij het onderwerp betrokken community. Die bestaat uit zowel interne (collega’s) als externe (opdrachtgevers, geïnteresseerden) deelnemers. In de community wordt kennis gedeeld en gediscussieerd
 • Resultaten boeken en borgen. Uiteindelijk gaat het erom alle kennis en expertise in te zetten bij onze opdrachtgevers. Geboekte resultaten kunnen worden geborgd door bijvoorbeeld het beschrijven van een casus of een quote
 • Evalueren en verbeteren. En omdat je nooit klaar bent met ontwikkelen, is het goed om uitgevoerde opdrachten te evalueren en daar de visie op aan te scherpen

Om thought leading verder te brengen, hebben we geïnventariseerd wat we op bovengenoemde punten al doen, wat er nog ontbreekt en wat we willen bereiken. Daaruit blijkt dat de accenten sterk verschillen per onderwerp. Bij het ene onderwerp is er veel visie en content, maar is er relatief weinig praktijkervaring. Bij het andere onderwerp hebben we veel praktijkervaring, maar geen community. En daarmee zijn de speerpunten veel duidelijker geworden.

Op deze manier geven we, aan de hand van onze kernwaarden, handen en voeten aan de ontwikkeling van Solventa. Kernwaarden geven je een sterke basis, maar alleen als je ze doorvertaalt naar actie. Wij hebben voorlopig in ieder geval genoeg te doen!

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3