Architectuur /   |   2 maart 2018

Een Smart World vereist het Smart inzetten van architectuur

Avatar foto Hans Lammers

In een Smart World heeft architectuur de potentie om de cultuurverschillen tussen de virtuele wereld van de ICT en de fysieke wereld van de maakindustrie te overbruggen. Dit vereist kalibratie van  architectuurconcepten zoals organisatie en informatie.

Smart ondernemen

Ondernemers worden dagelijks geconfronteerd met de nieuwe wereld om ons heen. De samenleving zit midden in een transitiefase. Of het nu een voertuig, een stad of een fabriek is,  alles wordt intelligent en autonoom, en is met elkaar verbonden. Virtuele en fysieke wereld versmelten met elkaar in ‘dingen’, die rijkelijk voorzien zijn van data. De ICT wereld voegt hier ontwikkelingen als ‘big data’, ‘AI’ of ‘digital twins’  aan toe. Je moet bijna Houdini heten om in deze turbulente tijden te overleven. De virtueel ingestelde wereld van de ICT en de ‘fysieke’ wereld van de maakindustrie moeten, ondanks hun cultuurverschillen, nauw samenwerken om de Nederlandse Smart Industry werkelijk mee te laten tellen in de wereld.

Sturen op samenhang

Solventa stuurt juist op de samenhang tussen deze werelden. Via haar architectuurraamwerk weet ze die aan elkaar te verbinden. In de blog Data + Robotics + AI = Disruptie van Jan de Harder worden verschillende ontwikkelingen geschetst. Solventa zet binnen haar denkraam industriestandaards als de  Business Architecture Body of Knowledge® in. In de wereld van fijnmazige samenwerking vervaagt het begrip organisatie als een administratieve of juridische eenheid. De organisatie wordt het ‘ding’  uit het Internet of Things (IoT). Dit ‘ding’ vervult haar rol,, in samenwerking met andere ‘dingen’.

Data Gestuurd Werken

Naast Organisatie, Activiteiten en Competenties ziet BIZBOK® Informatie als één van de kernconcepten. Ze verwijst weliswaar naar de informatie piramide, maar deze concepten worden niet in samenhang uitgewerkt. Data, Informatie, Kennis en Wijsheid hebben hun eigen plek in de wereld met autonome intelligente ‘dingen’ . Binnen haar raamwerk, beschikt Solventa over de instrumenten waarmee de informatie piramide in kaart gebracht kan worden…

 

 

 

Bespreek de mogelijkheden
3