Architectuur / Disruptie / Transformatie /   |   13 februari 2018

Data + Robotics + AI = Disruptie

Avatar foto Jan de Harder

Organisaties bevinden zich midden in een revolutie van netwerken, platformen, mensen en technologie, waarbij de grenzen vervagen tussen fysieke, digitale en biologische gebieden. Deze revolutie is dermate heftig dat volledige organisaties en business modellen worden ontwricht of zelfs verdwijnen (…). Menig CEO, CFO en CIO stelt zich de vraag of men voldoende is voorbereid op alle veranderingen die op de organisatie afkomen. Het eerlijke antwoord is in veel gevallen ‘nee’.

De reden hiervoor is de veelheid aan ontwikkelingen en de snelheid van de ontwikkelingen. Een bekend en al wat ouder voorbeeld is KPN wat in een tijdsbestek van een kwartaal werd overvallen door de opkomst van WhatsApp. Het verdienmodel van KPN was (bijna) volledig gebaseerd op de inkomsten uit SMS. Met de komst van WhatsApp (bestaande uit nog geen 30 mensen) vielen deze inkomsten voor een groot deel weg. KPN is deze dreun gelukkig te boven gekomen. Kunt u een dergelijk scenario voor uw organisatie echter voorkomen?

Een disruptie van uw organisatie of business model voorkomen gaat waarschijnlijk niet lukken……..

U kunt zich echter wel voorbereiden!

Welke ontwikkelingen komen op u af?

De voorbereiding begint bij het kennen van de ontwikkelingen. Welke ontwikkelingen komen op u af en welke ontwikkelingen hebben impact op organisatie of business model? Uit onderzoek zijn de volgende belangrijke ontwikkelingen naar voren gekomen, die de komende jaren ons werken en leven gaan veranderen:

 1. Robotics
 2. Internet of Things (IoT)
 3. Mixed Reality
 4. Augmented Humanity
 5. Digital Twins
 6. Artificial Intelligence
 7. Machine Learning
 8. Blockchain
 9. Virtual Assistants
 10. Privacy & Security

Grofweg zijn de bovenstaande ontwikkelingen in te delen in drie thema’s:

 1. Data
 2. Robotics
 3. Artificial Intelligence

Het is de combinatie van deze thema’s die organisaties en business modellen volledig zal gaan ontwrichten. Met andere woorden het gaat om: Data + Robotics + AI

In de komende jaren zal vrijwel iedere sector te maken krijgen met deze combinatie van Data, Robotics én Artificial Intelligence. Ook uw organisatie staat daarmee voor een grote verandering. De grote vraag is hoe u hier mee omgaat?

Hoe bereidt u zich voor op de ontwikkelingen?

De eerste stap is het (ver)kennen van de ontwikkelingen. Welke ontwikkelingen zijn voor uw organisatie, business model of bedrijfstak van belang. Welke ontwikkelingen bieden kansen en wat zijn de bedreigingen. Na deze verkenning kunt u bepalen welke ontwikkelingen impact hebben op uw organisatie of business model.

Zodra u de ontwikkelingen kent is het van belang u gedegen voor te bereiden en de ontwikkelingen in samenhang en samenwerking op te pakken. Een handig instrument daarbij is het Solventa denkraam (zie bovenstaande figuur). Meer over dit denkraam en over de verschillende ontwikkelingen op onze website.

Bespreek de mogelijkheden
3