Architectuur / Overheid /   |   24 februari 2021

Pareto heeft altijd gelijk

Avatar foto Pieter van Dijk

Solventa heeft de tien architectuurprincipes van “De gemeente in de toekomst” gepresenteerd. In deze blog nemen we je graag mee in het principe “Pareto heeft altijd gelijk”.

Het document met de tien architectuurprincipes kunt u downloaden op onze kennisbank onder publicaties.

Pareto heeft altijd gelijk – over waar we meer aandacht aan moeten besteden

Het Pareto principe is heel oud. Pareto stelde dat 80% van de bezittingen in Italië in handen was van 20% van de bevolking en vond dat daar wat aan moest veranderen. Sinds Pareto’s eerste waarneming zien we op talloze plaatsen verschijningsvormen van die 80-20 regel. Die bekende regel gaan we hier niet uitleggen. We gaan er iets veel leukers mee doen: we gaan hem op een bepaalde manier omdraaien!

We stellen dat er moet worden gestuurd om met 20% van de inspanning en het geld 80% van de aangelegenheden van de gemeentelijke overheid te kunnen afhandelen. Dat kan door sterke automatisering (digitalisering van processen), door goede samenwerking in ecosystemen met ketenpartners en het helpt ook als je behoorlijk wendbaar bent als organisatie. Immers, die 80% van de gemeentelijke aangelegenheden is geen vastgevroren set taken, verantwoordelijkheden of activiteiten. Deze verandert, en dan moet je vlot kunnen sturen om snel mee te veranderen.

En als we dan die 80% aangelegenheden doen met 20% van de inspanning (en kosten), wat doen we dan met die 80% resterende inspanning en financiële middelen? Hier worden we helaas heel voorspelbaar: met die 80% van de beschikbare inspanning en kosten werken we aan die 20% van de aangelegenheden die niet ‘in de massa’ kan worden uitgevoerd. Daar levert de gemeente maatwerk, besteed aandacht aan burger en ondernemer, de buurt, de omgeving. Wat kun je al niet allemaal doen met 80% van de beschikbare inspanning en financiële middelen?

We klagen niet dat 20% van de aangelegenheden 80% van de inspanning kost maar we sturen er op om die andere 80% aangelegenheden met 20% van de inspanning te doen ….

Even terug met beide benen op de grond. Pareto rekende niet uit of het 80-20 was of 82-18 of 75-25. Dat hebben wij ook niet gedaan. Het gaat in dit principe dus ook niet om de feitelijke getallen maar om de aandacht waarmee en doelen waarop we sturen. Met als algemene idee: doe de massa in een beperkte inspanning en hou ruimte over voor de situaties die aandacht behoeven. Door dit principe, en nog meer door de uitwerking hiervan in architectuur van processen, organisatie en informatievoorziening helpt Solventa hier actief op te sturen.

Bij een principe horen implicaties of consequenties. Wij denken dat die hier enerzijds te makkelijk en anderzijds te talrijk zijn om op te sommen. Daarom laten we het hier bij het principe zelf, immers: Pareto heeft altijd gelijk.

Bespreek de mogelijkheden
3