Architectuur / Overheid /   |   13 november 2019

Grip op data!

Avatar foto Dennis de Wit

Gemeenten hebben hun handen vol aan tal van zware dossiers. Of je nu de energietransitie goed vorm wil geven, de woningopgave het hoofd wil bieden, de ondermijning serieus wil aanpakken of de dienstverlening verder wil verbeteren: het gebruik van (grote hoeveelheden) data om de juiste beslissingen te nemen is essentieel.

De techniek is de belemmerende factor niet meer om uit data kennis (of zelfs wijsheid) te halen, wat de uitdaging is voor veel gemeenten is om te kunnen omgaan met deze enorme hoeveelheden data. Data is een bedrijfsmiddel, data governance is een vakgebied en die aandacht heeft het zeker nog niet in iedere organisatie.

Met de komst van allerlei disruptieve technieken zal de explosieve groei van data de komende jaren ook explosief verder stijgen. Reden genoeg om grip te gaan krijgen op de data en je organisatie er klaar voor te stomen. De controle verlies je meer en meer als je er niet al vanaf morgen serieus aandacht aan besteedt!

Je zou de volgende kapstok kunnen gebruiken om het data vraagstuk voor de gehele organisatie de komende jaren te gaan professionaliseren:

  1. Stel een data strategie op

In deze integrale strategie zet je de route neer waarlangs je de doelen uit de bedrijfsstrategie wil bereiken, op basis van de inzet van data. Kaders en richtlijnen die sturing geven aan ieder team dat met specifieke data onderwerpen aan de slag gaat.

  1. Richt data management in

Aandacht voor processen die bijdragen aan het verkrijgen van grip op data. Dit gaat zover dat je ook de zachte kant bereikt. Er moet een cultuur ontstaan waarin data een serieus gespreksonderwerp is, talloze data professionals moeten een zichtbare rol in de organisatie krijgen. Er bestaan verschillende wereldwijd geaccepteerde modellen die je ondersteunen bij het professionaliseren, zoals DAMA-DMBOK en CMMI Data Management Maturity Model.

  1. Stel een data architectuur op

Aandacht voor tools en technieken voor integratie, opslag, distributie van data en de onderlinge samenhang (de harde kant). Vanuit de Common Ground beweging is hier nu ook veel aandacht voor.

Je data strategie, data management en data architectuur moeten op elkaar afgestemd zijn. Het is een geheel dat als je het goed vorm geeft gaat bijdragen aan het behalen van de bedrijfsstrategie.

En vergeet in je strategie vooral het volgende niet: “data gebruik levert waarde op”. Het bezitten van data is voor een gemeente niet de essentie, werk dus nauw samen met ketenpartijen en partners die je van data kunnen voorzien.

Bespreek de mogelijkheden
3