Architectuur / Overheid /   |   21 maart 2024

De nieuwe EU Data Act: Tijdig beginnen is voorsprong winnen

Avatar foto Diederik Van Kuilenburg

EU Data Act: Wat is het?

De EU Data Act is een verordening die tot doel heeft het delen van data en data-gestuurde innovatie binnen de Europese Unie te bevorderen. De wet maakt deel uit van de bredere datastrategie van de EU, die op zijn beurt tot doel heeft een interne markt voor data te creëren en de digitale soevereiniteit van de EU te versterken. De Data Act betrekt zich voornamelijk tot data die gegenereerd is door zogeheten connected devices: IoT-apparaten dus.

De EU Data Act hangt nauw samen met de EU Data Governance Act, die sinds september 2023 van kracht is. De Data Governance Act richt zich op het vergroten van het vertrouwen in het delen van data en het verbeteren van data governance binnen de EU. De Data Act bouwt hierop voort door regels vast te stellen voor het delen en gebruiken van data, zowel binnen de EU als met derde landen.

EU Data Act: Wat betekent het voor mijn organisatie?

De EU Data Act biedt verschillende voordelen voor organisaties. Door het delen van data en data-gestuurde innovatie te bevorderen, kan de wet organisaties helpen toegang te krijgen tot nieuwe databronnen, nieuwe producten en diensten te ontwikkelen of bestaande diensten en producten te verbeteren. De wet heeft ook tot doel een gelijk speelveld te creëren voor het delen van gegevens, wat bijvoorbeeld kleinere organisaties en startups ten goede kan komen. Hoe sneller een organisatie in staat is deze voordelen te benutten, hoe groter de competitive advantage is die zij hiermee bereikt.

Maar: de impact van de Data Act is groot. Het is voor bedrijven belangrijk tijdig te starten met het voorbereiden op deze act. De voorbereiding omvat onder andere:

  • Vanuit business development perspectief nadenken over de voordelen die ontstaan door data te delen met of -en daar zal de grootste winst zitten- data te kunnen ontvangen van andere organisaties
  • Maken van deelbare data producten en bijwerken van gegevensleveringsovereenkomsten waarmee voldaan kan worden aan de eisen die de Data Act stelt
  • Implementeren van nieuwe processen voor data management, en dan specifiek voor het delen van data met externe partijen -zowel als aanleverende partij en als ontvangende partij
  • Investeren in aangepaste informatievoorzieningen voor het effectief en efficiënt kunnen delen van data met andere organisaties (leveren én ontvangen). Onderdeel hiervan is tijdige aansluiting vinden op de zogeheten data spaces: een soort data marktplaatsen die het concept van data delen tussen partijen faciliteren
  • Herzien van gegevensbeschermingspraktijken om ervoor te zorgen dat deze blijven voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU.

EU Data Act: samengevat

De EU Data Act is dus een belangrijk stuk wetgeving dat tot doel heeft het delen van data en data-gestuurde innovatie binnen de EU te bevorderen. De wet hangt nauw samen met de EU Data Governance Act en biedt verschillende voordelen voor organisaties. De meerwaarde van de Data Act zit in de nieuwe mogelijkheden in dienstverlening die ontstaan door het ontvangen of delen van data met derde partijen. Organisaties kunnen zich op de wet voorbereiden door hun beleid, processen en informatievoorzieningen op het gebied van gegevensuitwisseling te herzien en ervoor te zorgen dat deze voldoen aan de vereisten van de wet. Waarbij geldt: tijdig beginnen is voorsprong winnen!

Solventa heeft al een aantal klanten geholpen met de voorbereiding op deze act. Behoefte aan meer informatie of praktische begeleiding met betrekking tot de EU Data Act? Neem contact op!

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3