Architectuur / Disruptie / Transformatie /   |   3 april 2024

Van inspiratie tot publicatie (2/2)

Avatar foto Eric Jager

Het proces van het schrijven van een boek is omvangrijk en best complex te noemen. Er komen verschillende facetten bij kijken. Zo heb ik veel tijd besteed aan het opstellen van een lijst met onderwerpen die ik terug wilde laten komen in het boek. Ik wilde daarbij in voldoende mate recht doen aan het gebruik van een van de meest bekende architectuur raamwerken (TOGAF), zonder in de valkuil te trappen dat ik het volledige raamwerk tot in detail zou beschrijven. Het primaire doel bij het schrijven van mijn boek was namelijk om een fundamentele Enterprisearchitectuur te beschrijven; een solide basis die verder ontwikkeld kan worden naar gelang de volwassenheid van het werken met architectuur binnen een organisatie toeneemt.

Ik heb getracht om de belangrijkste en meest basale elementen uit het architectuur raamwerk te belichten en zodanig te beschrijven dat ze op een praktische en pragmatische manier toegepast kunnen worden. Daarbij wilde ik kort en bondig te werk gaan, zonder afbreuk te doen aan de theorie die in het raamwerk beschreven is. 

Op zoek naar een uitgever

Nadat ik het manuscript had afgerond ben ik op zoek gegaan naar een passende uitgever. Ik heb hierbij bewust gezocht naar een uitgever die thuis is in de wereld van architectuur. Uitgevers die boeken publiceren op dit gebied zijn dun gezaaid. Een grote naam die publicaties verzorgd voor het vakgebied van architectuur is Springer. 

Via deze uitgeverij ben ik terecht gekomen bij Apress, een dochteronderneming van Springer. Apress beschikt over een bewezen track-record daar waar het aankomt op de publicatie van boeken op het gebied van niet alleen architectuur, maar ook allerhande strategische onderwerpen waaronder business management.

Mijn boek over de ontwikkeling en implementatie van een fundamentele Enterprisearchitectuur paste goed in hun portfolio, omdat Enterprisearchitectuur in de eerste plaats een strategisch business management tool is en geen technisch instrument. 

Ontwerp van de cover

De meeste uitgeverijen maken gebruik van standaard sjablonen, ook voor covers. In sommige gevallen biedt een uitgeverij de mogelijkheid om een ontwerp voor de cover te kiezen uit de voorhanden zijnde voorraad aan standaard afbeeldingen of layouts. Bij uitgeverij Apress werkte dit gelukkig anders. Ik heb ze gevraagd naar de mogelijkheden om een eigen cover te ontwerpen en die optie hebben ze me geboden.

Mijn wens om een eigen cover te gebruiken komt voort uit de boodschap die ik met het boek over wilde brengen. Ik heb namelijk bewust gekozen voor de gebruikte kleuren en de afbeelding. Zo is de hoofdkleur paars gekozen vanwege de relatie met het woord ‘strategie’. De kleur geel is enerzijds gebruikt als knipoog naar de uitgever (Apress maakt zelf gebruik van de gele kleur) en anderzijds als link naar de fictieve limonade producerende organisatie die ik in het boek heb beschreven. De afbeelding van het diagram is gekozen omdat veel mensen het vakgebied van architectuur in eerste instantie associëren met diagrammen en matrices. 

Reviewing en editing

Na het inleveren van het manuscript volgde een uitvoerig proces van reviewing en editing. Hierbij werd mij de mogelijkheid geboden om zelf een reviewer te kiezen. Lukte dat niet, dan zou de uitgever iemand uit de eigen kring naar voren schuiven. Gelukkig kende ik iemand binnen mijn eigen netwerk die meer dan capabel was om de review op zich te nemen. Ik heb collega architect, vriend en collega docent aan de Technische Universiteit te Eindhoven Rob Malschaert bereid gevonden om mijn boek te voorzien van een review. Hij heeft met name gelet op de juistheid van de inhoud, als ook op de consistentie van het verhaal.

Na de review-fase begon het editing proces. Apress heeft een aantal editors aangewezen vanuit de eigen organisatie die het manuscript onderhanden hebben genomen. Afgezien van een paar kleine tekstuele aanpassingen zijn er geen hele grote wijzigingen aangebracht in het manuscript. Het boek kon door naar de laatste fase, copy-editing.

Definitieve ontwerp en layout

Tijdens de copy-editing fase is het manuscript in het juiste lettertype gezet en passend gemaakt binnen het standaard formaat wat de uitgeverij hanteert voor haar boeken. Tabellen die gebruikt worden in het boek zijn aangepast naar de standaardwaarden van de uitgever, net als de diverse persoonlijke ervaringen die ik heb toegevoegd aan het boek. De definitieve layout en opmaak werd mij toegestuurd in digitale vorm ter accordering. 

Publicatie van het boek

Mijn boek is op 1 december 2023 gepubliceerd in digitale vorm (ebook). De fysieke versie kwam een dag later beschikbaar. Het hele proces en het uiteindelijk kunnen bladeren door mijn eigen boek maakte het publiceren tot een memorabele ervaring.

Mijn boek ‘Getting Started with Enterprise Architecture‘ is verkrijgbaar bij de meeste online boekwinkels, waaronder Managementboek.nl.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3