Architectuur / Transformatie /   |   20 maart 2019

Een inkijk in onze eigen transformatie

Avatar foto Jan de Harder
Volgende maand is het 10 jaar geleden dat ik bij Solventa in dienst trad. In deze blog een terugblik op een mooie tijd met naast diverse 'insights' ook enkele adviezen.

Het is volgende maand alweer 10 jaar geleden dat ik de wereld van Solventa betrad. Er is in die tijd veel veranderd, zowel binnen onze eigen organisatie als daarbuiten. Begin 2009 trad Obama aan als nieuwe president, de Postbank veranderde in de ING Bank, de DSB Bank viel om, Europa kreeg voor het eerst een president, Windows 7 werd gelanceerd, WhatsApp werd opgericht en de economie piepte en kraakte. De enige constante was zoals altijd ‘verandering’. In 2009 was Solventa een organisatie in transitie: we stonden op het punt ons om te vormen van softwarehuis naar adviesbureau op het gebied van Enterprise – Business – en Informatie architectuur. Een spannende reis die ik mee wilde maken en voor mij ook dé reden om aan boord te komen. In deze blog een terugblik op deze reis met daarbij enkele insights en, zonder enige pretentie, wat adviezen. 

Mijn verhaal bij Solventa begint dus exact 10 jaar geleden. De organisatie ging op dat moment nog door het leven onder de naam IT-eye en bestond uit een team van software developers en architecten. Jules de Ruijter, collega en tegenwoordig ook compagnon, en ik vinden elkaar al snel in onze gezamenlijke ambitie een organisatie op te zetten die vanuit een onafhankelijke positie adviseert over de (strategische) inrichting van business en IT. Een dergelijke organisatie bestaat op dat moment in deze vorm nog niet. Het besluit wordt genomen onszelf om te vormen tot een consultancybureau met een volledige focus op het vakgebied Enterprise – Business – en Informatie architectuur. Voor het toenmalige IT-eye een grote verandering aangezien softwareontwikkeling sinds 1993 aan de basis lag van het bestaansrecht. Welke stappen hebben we gezet in onze eigen transformatie? Welke uitdagingen zijn we tegengekomen en wat zijn onze ‘lessons learned’?  

We hebben ons de achterliggende 10 jaar eigenlijk continu gericht op drie zaken. Deze drie zaken zijn in willekeurige volgorde: Collega’s, Opdrachtgevers, Organisatie. Met andere woorden: we zijn gaan werken aan ons verhaal en aan de (inhoudelijke) invulling daarvan. We hebben dat gedaan, en doen dat nog steeds, met een enorme focus. In de eerste plaats ons verhaal….

Organisatie

Zoals aangegeven zijn we ooit opgericht als softwarehuis. Hoe vorm je een organisatie met dit DNA om tot een adviesbureau? Een essentieel onderdeel daarvoor is een heldere en herkenbare propositie. We hebben deze propositie volledig vormgegeven rond het vakgebied architectuur. We zien dat organisatorische en technologische ontwikkelingen (en de combinatie hiervan) leiden tot ongekende verschuivingen in de economie, samenleving, het bedrijfsleven en bij individuen. Organisaties bevinden zich midden in een revolutie van netwerken, platformen, mensen en technologie, waarbij de grenzen vervagen tussen fysieke, digitale en biologische gebieden. Voor veel organisaties is dé vraag: Hoe ga je met al deze ontwikkelingen om en welke kansen en bedreigingen bieden deze? De architecten van Solventa zijn op de hoogte van de meest actuele organisatorische en technologische ontwikkelingen en beoordelen samen met de opdrachtgevers wat de impact van deze ontwikkelingen voor de betreffende opdrachtgever is. Dit doen we aan de hand van ons Solventa Denkraam en diverse (internationaal) erkende methoden en technieken. Onze onafhankelijkheid is daarbij cruciaal en in 9 van de 10 gevallen dé reden voor onze opdrachtgevers om ons in te schakelen.

Collega’s

Inmiddels bestaat Solventa uit een team van 30 adviseurs. Het zal niet verbazen dat het de nodige tijd en inspanning heeft gekost om dit team te formeren. We verstaan zelf als geen ander ons vakgebied. De werving en selectie van onze collega’s hebben we dan ook altijd in eigen hand gehouden en nooit uitbesteed. Voor profielen die we zelf niet vaak invullen, zoals o.a. die van Office Manager of Business Manager, kijken we juist wél naar andere partijen. Ons motto is: ‘Focus op waar je goed in bent en besteed uit wat een ander beter kan’. Door zelf de werving en selectie van onze specialisten op te pakken hebben we een coherent team samen kunnen stellen. Onze focus ligt bij de werving en selectie overigens altijd op een juiste balans tussen inhoudelijke kennis, procesmatige skills en gedrag. Deze drie aspecten moeten te allen tijde in balans zijn willen we besluiten een collega aan ons te binden. Door continu aan deze filosofie vast te houden en de lat blijvend hoog te leggen hebben we een mooi team kunnen formeren; een team wat onze opdrachtgevers écht vooruithelpt. 

Opdrachtgevers 

De opdrachtgevers van Solventa zijn zowel profit als non-profit organisaties. Ongeveer de helft van de opdrachtgevers van Solventa opereert binnen het segment Overheid. De andere opdrachtgevers komen uit hele diverse sectoren waaronder o.a. Industrie, Bank- en Verzekeringswezen, Logistiek, Zakelijke Dienstverlening en Onderwijs. Ondanks dat deze opdrachtgevers heel divers zijn, hebben ze één ding met elkaar gemeen: men staat aan de vooravond van of bevindt zich midden in een transformatie van de organisatie. Vanuit hun professie en vanuit hun (technologie) onafhankelijke rol helpen de architecten van Solventa deze opdrachtgevers een volgende stap te zetten in het realiseren van de transformatie. Wat daarbij zeker helpt is het feit dat we zelf een enorme transformatie hebben doorgemaakt (…). 

Groei door focus 

 Door voortdurend onze opdrachtgevers, onze collega’s en onze organisatie centraal te stellen zijn we in staat geweest te groeien. Wij noemen dit ‘groei door focus’. Dit heeft geresulteerd in een FD Gazellen en in de erkenning tot ‘Great Place to Work’. Groei gaat overigens nooit zonder slag of stoot. Er zijn zeker momenten geweest waarop we een stap terug in de tijd hebben gezet om er vervolgens weer twee vooruit te zetten. 

Belangrijk in de groei van Solventa was en is: 

  • Focus op je doel en je vakgebied en daarmee op hetgeen waar je goed in bent
  • Doe nooit concessies aan de senioriteit en autoriteit van (nieuwe) collega’s 
  • Realiseer je dat groei geen doel op zich is, maar een instrument om andere doelen te bereiken 
  • Bewaak je cultuur en kernwaarden 
  • Omring je met partijen die je ondersteunen bij datgene wat je zelf niet kunt

De toekomst

Er wordt me regelmatig de vraag gesteld wat nu? De enige constante is nog steeds verandering en Solventa verandert mee. Dit maakt het ‘werk’ iedere dag weer boeiend en uitdagend. We werken hard aan de toekomst van onze opdrachtgevers én onze eigen organisatie en naar mijn gevoel is de reis net begonnen. We zijn onderweg en waar we naar toe gaan is op hoofdlijnen duidelijk. Binnenkort lanceren we een nieuwe website met daarop meer informatie over de route die we gaan afleggen.

Ik kijk uit naar de volgende 10 jaar! 

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3