Architectuur /   |   10 januari 2024

­­­­Een domeinarchitectuur ontwikkelen in 75 dagen­­­

Avatar foto Ellen Bax

Kan een mooie en uitdagende opdracht in no time leiden tot een goed resultaat? Jazeker! Mijn aanpak voor het opstellen van een domeinarchitectuur voor de Hogeschool Utrecht in 75 dagen deel ik in dit blog. 

Dit voorjaar ging ik aan de slag met een nieuwe opdracht: het opstellen van een architectuur voor het onderzoeksdomein van de Hogeschool Utrecht (HU). 

De opdracht is onderdeel van het strategisch thema Research Journey. Dit veranderthema maakt praktijkgericht onderzoek aan de HU toekomstbestendig. Doel is in 75 werkdagen te komen tot een architectuur voor het onderzoeksdomein, inclusief een roadmap waar de HU de komende jaren mee vooruit kan. 

Ik werk samen met de HU domeinarchitect, de product owner digitale onderzoeksomgeving en de business analist, in opdracht van de regiegroep van een veranderthema. Het Solventa raamwerk, de HORA en HOSA vormen het kader. 

Contact gaat voor contract  

Mijn eerste weken vullen zich met kennismaken, lezen, observeren en luisteren. Na kennismaking met de opdrachtgever, de domeinarchitect en het kernteam zoek ik naar eigenaarschap, wat de grote thema’s voor de HU zijn, wie haar stakeholders zijn en de vraag: wie keurt de inhoud van de domeinarchitectuur goed? 

Na drie weken presenteer ik een aanpak en planning, met een doorlooptijd van vier maanden én de benodigde inspanningen vanuit de Hogeschool. Met deze stap, het ‘her-contracteren’, herijken we samen de verwachtingen op basis van mijn eerste bevindingen. 

Zicht op de huidige situatie en verkenning van de toekomst

Het HU kernteam is zeer actief, heeft veel voorwerk gedaan en kent de omgeving met stakeholders. We trekken samen op in wekelijkse werksessies. Ik absorbeer de informatie, voer gesprekken en verzamel documentatie. Ook zoek ik naar de juiste vorm: hoe breng ik structuur aan in mijn werkdocument, hoe maak ik een herkenbaar basismodel, wat zijn doelstellingen en kernwaarden die de gewenste beweging van de HU rechtvaardigen?

Na twee maanden presenteer ik het basismodel voor onderzoek aan de regiegroep van het veranderprogramma. Het model waarop ik de huidige situatie weergeef en ook de impact richting de toekomst. Het model valt goed en wordt herkend. Hier ontstaat de basis voor verdere uitwerking van de domeinarchitectuur.

De beperkte tijd dwingt tot aanscherping en focus 

Twee Solventa collega’s reviewen het materiaal. Aanscherping is nodig: ik richt me op het beschrijven van de missie, visie, doelstellingen en kernwaarden en het opstellen van principes. Het HU kernteam stelt zes principes op én de implicaties hiervan. Dit is een belangrijk moment. Principes bevatten de keuzes die de basis zijn voor de beweging die de HU wil maken. Het doorleven en vaststellen van de principes zijn essentieel maar vragen tijd. Het HU kernteam pakt dit op na afronding van de opdracht.

Oplevering van een conceptversie

Vervolgens werk ik aan scenario’s voor de organisatie inrichting, de benodigde informatievoorziening en een concept roadmap. Die breng ik samen tot een eerste concept domeinarchitectuur met de kernvragen waarover de HU een besluit moet nemen. Er volgt een ronde langs IT-stakeholders en de business eigenaar. Resulterend in bewustwording.

De domeinarchitectuur raakt grote thema’s. Daarnaast is er feedback, zoals de behoefte aan meer concreetheid: het stuk bevat veel architectuur semantiek en het is belangrijk dat de business zich in dit stuk herkent. 

Besluitvorming en goedkeuring vragen meer tijd

Validatie met de business is essentieel en onderdelen van de architectuur vragen meer uitwerking. De domeinarchitectuur is nog niet klaar, wel is binnen 75 dagen een belangrijke aanzet gemaakt. Vervolgacties voor verdere uitwerking en afstemming met stakeholders staan gepland. 

Het architectuurkader staat. Dit zal de HU helpen veranderingen in de business logisch te koppelen aan consequenties voor de organisatie, processen en informatievoorziening. De goede en effectieve samenwerking met het kernteam was hiervoor de basis. Mijn opdracht is voltooid, het echte ‘architectuur’ werk binnen het onderzoeksdomein begint.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3