Architectuur / GEA /   |   27 februari 2020

De toegankelijkheid van General Enterprise Architecting

Avatar foto Roel Wagter

Toegankelijkheid van GEA?

In deze blog ga ik dieper in op de mate van toegankelijkheid van GEA (General Enterprise Architecting). Dit doe ik aan de hand van resultaten van studenten die GEA toepassen in hun onderzoek/studie.

Hoe zit het met de toegankelijkheid van GEA?

Mij wordt nogal eens de vraag gesteld hoe het zit met de toegankelijkheid van het stuurinstrument GEA. Ik vermoed dan dat de vragensteller moeite heeft met het interpreteren van GEA-termen als ‘sturen op samenhang’, ‘samenhang expliciet maken’, ‘meten van sturen op samenhang’, ‘meten van samenhang’, et cetera. Na enig doorvragen blijkt meestal dat het dan gaat om de term samenhang zelf. Voor velen een nogal vaag begrip, want het zit tussen alles en is overal.

Een van de fundamenten van GEA

Een van de fundamenten van het stuurinstrument GEA is het volgende postulaat: er bestaat een positieve correlatie tussen een niveau van samenhang in een organisatie en het niveau van performance. Als ik deze grondstelling aan de betreffende vragenstellers toelicht, blijkt vooralsnog niemand daar moeite mee te hebben die als ‘waar’ te accepteren. Als ik vervolgens uitleg dat, gezien de performance-belofte die hierin besloten ligt, het belangrijk is de samenhang expliciet te kunnen maken om vervolgens daarop te kunnen sturen en het resultaat daarvan te kunnen meten, wordt de toehoorder meestal nieuwsgierig en komt onherroepelijk de vraag: ‘ja, maar hoe doen jullie dat dan?’.

Ervaringen met diverse studentengroepen

Dit vraag- en antwoordspel speelt zich meestal af tijdens colleges die ik geef aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Antwerp Management School, alsook tijdens het doceren van de Masterclass Enterprise Architectuur van het Nederlands Architectuur Forum. In een twee uur durend college leg ik dan uit hoe wij met behulp van het GEA-concept via tien meta-elementen de samenhang van een organisatie expliciet maken, wat er voor nodig is om daar permanent op te sturen, het sturen op samenhang te meten, alsook het meten van de samenhang zelf als resultaat daarvan. Deze studenten krijgen vervolgens de volgende opdracht: download een jaarverslag van de één of andere organisatie, maak de samenhang daarvan op zingevingsniveau expliciet en geef dit met  je bevindingen, aanbevelingen en conclusies weer in een paper. Erg leuk te zien waar zij mee terugkomen. Zo zijn er inmiddels papers als tussentijdse studieresultaten in dezen verschenen over Ahold Delhaize, Shell, ING, Schiphol, Coolblue en Takeaway. Ook gebruiken studenten het GEA-concept in hun masteropleiding voor afstudeerscripties. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden betreffende de volgende onderwerpen/thema’s:

  • De toegevoegde waarde van enterprise architectuur in een veranderde omgeving: een zaak in Watermanagement;
  • IT Infrastructure Security Governance through GEA;
  • Collaboration between a Shared Service Centre and municipalities by governing coherence;
  • Influences on the success or failure of mergers by governing coherence;
  • Meting volwassenheidSecurity Management Nederlands MKB

Tot slot gebruiken een aantal promovendi GEA in hun onderzoek waarmee GEA of alleen wordt toegepast om de betreffende hypotheses aan te tonen, of het stuurinstrument GEA te verrijken met nieuwe artefacten. Al deze resultaten worden binnenkort gepubliceerd.

GEA is toegankelijk

Als men op basis van een twee uur durend college in staat is te komen tot dergelijke studieresultaten zit het mijns inziens wel goed met de mate van toegankelijkheid van GEA. Nieuwsgierig geworden naar één van de mogelijkheden om de performance van je organisatie te kunnen verbeteren? Zie ons vorig jaar verschenen boek: GEA, enterprise architectuur in de praktijk met als subtitel Betere prestaties door ‘sturen op samenhang’.

Bespreek de mogelijkheden
3