Architectuur /   |   18 oktober 2017

De architectuur van hardlopen

Avatar foto Rob Stovers

Tijdens de Solventa Open Space van afgelopen week heb ik, als luchtig intermezzo tussen serieuze onderwerpen als blockchain, Algemene Verordening Gegevensbescherming en mixed reality, de relatie tussen architectuur en hardlopen geduid. Hobby en werk combineren, wat kan er leuker zijn?

Gebruik makend van architectentaal (Archimate), architectuurconcepten (systeemdenken, differentiatie, lagenarchitectuur) en methoden en raamwerken (GEA, SAFe) voed ik de aanwezigen met wetenswaardigheden uit de vaak onbegrepen wereld van het hardlopen.

Dat hardlopen meer is dan een paar kekke schoenen aantrekken en een stuk rennen blijkt bijvoorbeeld als ik GEA (General Enterprise Architecting) toepas op de ‘enterprise’ hardlopen. GEA heeft als doel om bedrijfsvraagstukken op te lossen vanuit een holistische benadering en gestuurd vanuit richtinggevende uitspraken van alle voor het vraagstuk relevante perspectieven. Systematisch bouw ik een raamwerk op vanuit onder meer de invalshoeken looptechniek, training, wedstrijd, financiën, omgeving (gezin) en uitrusting (ook wel: spullenboel). De richtinggevende uitspraken volgen als vanzelf (“Elke nieuwe trainingsvorm draagt bij aan de ontwikkeling van voor het hardlopen relevante spiergroepen“ (training), “Het gezin heeft zo weinig mogelijk last van mijn hardloopactiviteiten“ (omgeving), “Geen roze“ (uitrusting)). Dit geeft weer de mogelijkheid om tot een goede, afgewogen en integrale oplossing voor een knellend hardloopvraagstuk te komen. De keuze valt op: “Is hoelahoepen een goede crosstraining voor hardlopers?” Dit kwam ik – echt waar – als serieus topic in een forum tegen! Uitkomst van de analyse is dat het prima in het trainingsschema in te passen is, mits niet toegepast in wedstrijden en binnen de grenzen van esthetica en goede smaak (lastig, maar niet onmogelijk).

In hoeverre ik mijn collega’s heb geïnspireerd om de hardloopschoenen (weer) aan te trekken, zal moeten blijken (de eerste melding is binnen, wie volgt?). In ieder geval verwacht ik meer begrip als ik weer eens ongevraagd en spontaan over hardlopen begin.


Bespreek de mogelijkheden
3