Architectuur / Disruptie / Transformatie /   |   3 maart 2020

Data strategie voor dagelijkse transformatie

Avatar foto Dennis de Wit
Data strategie voor dagelijkse transformatie

De manier waarop we kijken naar en omgaan met data is een sterk bepalende factor in het klaar zijn voor dagelijkse transformatie. Alhoewel het al (tientallen) jaren als principe wordt uitgesproken om data te halen bij de bron, werken we nog altijd in grote mate vanuit de doctrine dat je zelf de beschikking moet hebben over alle data die je voor je processen nodig hebt. Deze manier van silo vorming creëert enorme ballast bij het veranderen van producten en diensten en nog sterker bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Het omschakelen van bezit van data naar toegang tot data is een handvat om voorbereid te zijn op dagelijkse transformatie.

Het goed toepassen van de focus op toegang tot data helpt direct bij het reageren op ontwikkelingen zoals:

  • De enorme toename van data (door bijvoorbeeld een groeiend ecosysteem en de opkomst van sensoren)
  • Het nemen van besluiten op basis van de grote hoeveelheid data uit verschillende bronnen in het licht van verbetering van dienstverlening
  • Het benutten van extern beheerde data
  •  De 24 uur economie die vraagt om actuele data op ieder moment

Met name binnen de overheid – een verzameling van grote data beheerders – ontstaan nieuwe vormen van samenwerking door juist te focussen op de toegang tot data. Daar spreken we over bronhouders en afnemers met ieder hun eigen rol. Afnemers ontdoen zich van de beheerlast en richten zich volledig op het gebruiken van meer actuele en betrouwbare data voor hun dienstverlening. Voor commerciële organisaties ontstaan door de focus op de toegang tot data zelfs nieuwe bedrijfsmodellen. De efficiënte toegang tot data tussen organisaties wordt steeds belangrijker, dit moet goed georganiseerd worden om grip te houden op de data. Aandacht voor Data Governance mag dan ook niet meer ontbreken.

Bespreek de mogelijkheden
3