Architectuur / Overheid /   |   13 november 2018

Common Ground – een beweging om bij stil te staan

Avatar foto Dennis de Wit

“Burger en bedrijf staan centraal”, “Transparante overheid in toenemende data-maatschappij”, “Gegevensverwerking conform wet- en regelgeving”, “Beheersbaar en aanpasbaar applicatielandschap” en “Terugdringen kosten voor het realiseren van gegevensverbindingen”, dit zijn belangrijke doelen van de beweging die we Common Ground noemen. De visie van Common Ground klinkt voor de overheid als muziek in de oren, maar gebeurt er ook al wat?

Het grote boek waarin iedereen bij de hand wordt genomen om in beweging te komen richting Common Ground zal wel bijna af zijn. Laten we daar nog even op wachten voordat we in actie komen. Tot die tijd ben ik namelijk toch te druk met de ondoorzichtige en complexe koppelvlakken en maak ik me nog niet druk over wat Common Ground is en wat het voor me betekent.

Helaas is dit op erg veel plekken de realiteit, zowel bij software leveranciers als bij gemeenten. Dat bleek ook tijdens de laatste VNG-Realisatie Leveranciersdag waar ik mocht presenteren over de transitie naar Common Ground.

Voor de duidelijkheid: het grote boek komt er niet, het is 2018. Het is écht niet zo dat alles tot in de puntjes eerst ontworpen wordt voordat er gestart kan worden.

Behoefte aan architectuur

Gelukkig is er op tal van plekken wel een start gemaakt. Vanuit de visie worden, veelal zonder verdere kaders, initiatieven ontplooit. Vaak door innovatieve partijen die juist goed om kunnen gaan met onzekerheid (en dus flexibel zijn). Het moment is nu wel aangebroken dat de eerste initiatieven met terugwerkende kracht moeten leiden tot het definiëren van principes (zie Solventa denkraam).

Kaders stellen is een noodzakelijke verdieping van de visie. De juiste kaders zijn vereist om het uiteindelijke doel daadwerkelijk te kunnen bereiken met de grote massa. M.a.w. er is behoefte aan architectuur (voor bepaalde onderdelen van Common Ground kan het API Kennisplatform hier een mooie rol in pakken).

Deze architectuur daarnaast vereist om de afwachtende partijen in beweging te krijgen, de architectuur geeft namelijk ook richting aan de transitie. Realiseer jezelf dat een veel verdere detaillering dan het opstellen van principes in veel gevallen voor Common Ground niet zal ontstaan. Natuurlijk zullen wel werkende voorbeelden ook een enorme boost kunnen geven aan de achterhoede.

Aan de slag

Wil je ook aan de slag met Common Ground? Zet dan zelf de eerste stap en wacht niet af. Gebruik daarvoor eventueel ook voor je eigen organisatie het Solventa denkraam om jezelf in beweging te brengen.

Bespreek de mogelijkheden
3