Architectuur /   |   24 september 2019

Business Architect, Enterprise Architect wat zijn dit voor rollen?

Avatar foto Juan Antonio de Beer

Ik heb een bedrijfskundige opleiding en werk meer dan 20 jaar met projecten waar IT een belangrijke enabler is. Daarbij kijk ik vanuit het bredere bedrijfskundig perspectief naar organisaties en de toepassing van IT. Zo ben ik in de rol van Enterprise Architect geraakt waarin dit brede perspectief ook gevraagd wordt. Toch merk ik dat de rol Enterprise Architect afhankelijk van de betrokken organisatie, vaak een verschillende invulling krijgt. Hierbij wordt vaak de functie EA binnen het IT-functiehuis gepositioneerd waardoor het toch een beperkte organisatiescope krijgt.

BIZBOK® en TOGAF® over de architect

Nu ben ik onlangs begonnen met een training BIZBOK (Business Architecture Body of Knowledge®). Hier hebben we op dag 1 de term Business Architect besproken. Dit deed bij mij de vraag opborrelen over wat de positionering van de Business Architect en de Enterprise Architect binnen een organisatie is.

In de Enterprise Architectuur praktijk is TOGAF één van de meest gebruikte architectuur raamwerken. Als je kijkt naar de rollen Enterprise Architect en Business Architect, lijkt hierin de Business Architect een beperkte scope te hebben. Vrij vertaald: De Business Architect is een architect met specialisatie in het business domein. Hierbij beschrijft TOGAF bedrijfsprocessen, organisatiestructuur en producten/diensten. De Enterprise Architect heeft hierbij een overkoepelende rol met bedrijfsbrede scope.

Bij de BIZBOK is de positionering van de Business Architect anders. De Business Architect is juist de rol met een organisatiebreed perspectief en de Enterprise Architect is misschien wel de rol die een specialisatie heeft, namelijk in het IT-domein.

Hé, dat is interessant!

Als bedrijfskundige vind ik dat je je bedrijf met een duidelijke missie, visie, strategie in de markt moet positioneren en de daarbij benodigde structuren voor moet creëren om deze te realiseren. De rol Enterprise Architect (volgens TOGAF) lijkt niet een sterke focus op de marktpositionering te hebben en aangezien de IT inrichting al zo’n complex en uitdagend werkveld betreft, wordt de aandacht naar dit laatste getrokken. De Business Architect vanuit het BIZBOK gedachtegoed, die zich met de term ‘business’  in zijn/haar rolnaam zichzelf buiten het specifieke IT domein positioneert, lijkt meer kans te hebben deze bedrijfskundige rol te vervullen.

Wat ik daarbij ook verwacht is dat er spanningen zullen zijn als Business Architecten die volgens het BIZBOK gedachtegoed werken, in dezelfde organisatie opereren waar Enterprise Architecten vanuit het TOGAF gedachtegoed werken.

Ik ben benieuwd wat andere architecten op dit gebied denken en of mijn aannames kloppen.

(comments op LinkedIn)

Bespreek de mogelijkheden
3