Transformatie /   |   15 april 2016

De blockchain versnelt de evolutie van supply chains

Avatar foto Hans Lammers

Blockchains verbinden supply chains

Samenwerking in ketens wordt complexer door de steeds hogere volatiliteit en granulariteit in deze netwerken. Binnen de netwerken zal menselijke besluitvorming in toenemende mate ondersteund worden met autonome, samenwerkende en intelligente agenten. Agenten onderhandelen met elkaar resulterend in een contract. De blockchain lijkt het perfecte grootboek om deze contracten in vast te leggen.

Gedistribueerde contracten in de supply chain
Gedistribueerde contracten in de supply chain

 

Toenemende vraag naar transparantie

We weten verrassend weinig over de meeste van de producten die we dagelijks gebruiken. Voordat ze de eindgebruiker bereiken, reizen artikelen via een vaak uitgebreid netwerk van retailers, distributeurs, transporteurs, opslagfaciliteiten, en leveranciers. Deze nemen deel aan het ontwerp, productie, levering en verkoop. De creatie, uitwisseling en het gebruik van materialen, kent in potentie veel negatieve gevolgen zoals milieuschade, uitputting van grondstoffen, onveilige werkomstandigheden, valsheid in geschrifte, en een enorme verspilling van  waardevol materialen op het einde van hun levensduur. Pioniers realiseren zich het concurrentievoordeel van open en  transparante supply chains en een duurzame productie.

Elke schakel in de supply chain bestaat uit productie, transport of opslag, en brengt producten voort. Deze producten kunnen bestaan uit  productiemiddelen, energie of grondstoffen, welke op hun beurt weer kunnen worden ingezet. een proces kan producten voortbrengen, welke als productiemiddel gelden in een ander logistiek proces, zoals bijvoorbeeld een vrachtwagenfabriek. Ook kan een logistiek proces grondstoffen voortbrengen, zoals een recycling bedrijf. Tenslotte kan een logistiek proces energie voortbrengen, zoals een conventionele elektriciteitscentrale, maar ook een windmolenpark of zonnepark. Voor een windmolenpark is wind de grondstof, een windmolen het productiemiddel en energie het product. Een logistieke schakel verbruikt grondstoffen of producten (halffabricaten) als invoer. De logistieke schakel gebruikt productiemiddelen en energie in haar voortbrengingsproces.

In de moderne economie is de consument allesbepalend. Agenten onderhandelen met hun leveranciers over producten die ze nodig hebben. Onderhandelen over prijs lijkt voor de hand liggend, maar consumenten onderhandelen ook over bijvoorbeeld de carbon footprint of performance attributen zoals herwinbaarheid, mankementen of levertijden. De consument wil deze attributen niet alleen kennen van de directe leverancier, maar voor de gehele keten. Hierin schuilt de complexiteit van huidige conventionele oplossingen waarin deze informatie achteraf aan de leverancier bevraagd moet worden. De leverancier moet performance attributen op zijn beurt opvragen bij zijn leverancier. Dit is een omslachtige methode welke leidt tot bovenmatige administratie, controles en potentie tot fraude.

De blockchain kan worden ingezet om het onderhandelde contract tussen leverancier en afnemer vast te leggen. Aan de ene kant doet het contract uitspraak over de te leveren producten of diensten, terwijl aan de andere kant de doelstellingen of performance attributen mee worden genomen in het contract. De blockchain werkt goederenstromen direct bij op het moment dat ze zich door de keten bewegen. Ook de daadwerkelijke performance attributen worden bij de goederenstromen bijgehouden omdat ze intrinsiek onderdeel vormen van het contract.

De blockchain technologie brengt transparantie in de keten op de volgende gebieden:
• Het tracken & tracen van producten, waardoor de herkomst altijd herleidbaar is.
• Het bijhouden van performance indicatoren om onderling verrekenen in de supply chain mogelijk te maken. Dit kan op basis van financiële stromen, maar zeker ook op van andere relevante indicatoren zoals hier benoemd.
• Bijhouden van voorraadniveaus om productieprocessen flexibeler en voorspelbaarder te maken. Denk hierbij aan de automobielindustrie.

Bespreek de mogelijkheden
3