Architectuur /   |   2 december 2018

Als de methode het doel wordt …

Avatar foto Pieter van Dijk

Inleiding
Methodes en raamwerken bieden structuur en een leidraad voor de uitvoering van werkzaamheden waarmee de effectiviteit, efficiency en kwaliteit verhoogd kunnen worden. Een methode is geen vervanging van gezond verstand en alleen het gebruik van een methode is geen garantie voor succes. Deze blog geeft een aantal praktische aanwijzingen voor de implementatie van een methode.

Wat is het vraagstuk dat opgelost moet worden?
Met welk vraagstuk of probleem wordt de organisatie geconfronteerd? Is de methode geschikt voor dit vraagstuk?

Wat is de bijdrage van de methode aan de oplossing van het vraagstuk?
Hoe gaat de methode een bijdrage leveren aan het oplossen van het vraagstuk? Welke elementen zijn hierbij doorslaggevend? Zijn er alternatieve oplossingen?

Is voldaan aan de voorwaarden voor de invoering van de methode?
Het gezegde ‘Garbage in, garbage out’ is al zou oud als de eerste computer. Methodes vereisen een (minimum) niveau van kennis, processen en werkwijzen in een organisatie.
Een voorbeeld: De kans dat de implementatie van SAFe (Scaled Agile Framework) tot een goed resultaat leidt, is klein als het niveau van het Agile werken in de organisatie onvoldoende is.

Wat houdt de methode in?
Bij de voorbereiding van de implementatie van de methode wordt aanbevolen om training over de methode te geven. Het doel van de training is het leggen van een fundament voor de implementatie. Het antwoord op de voorafgaande vragen is vanzelfsprekend een onderdeel van deze training.

Hoe voeren we de methode in?
Verandering leidt vaak tot weerstand in een organisatie. Voorafgaand aan de implementatie van een methode is het goed om te bedenken hoe de methode wordt ingevoerd.

Snij de methode toe op de organisatie
Methodes zijn bedacht om in verschillende organisaties toegepast te worden. Een methode bestaat (meestal) uit een groot aantal stappen, die waarschijnlijk niet allemaal benodigd zijn om het vraagstuk op te lossen. Het is dus zaak om de stappen en producten toe te snijden op de organisatie en het vraagstuk.

Weerstand is goed, deze komt van betrokken mensen
Als er weerstand tegen de implementatie van een methode is, dan is het goed om die mensen bij de implementatie te betrekken: Wat is de oorzaak van de weerstand? Welke zorgen hebben deze mensen? Hoe kan aan de zorgen tegemoet gekomen worden?
De slagingskans zal toenemen met deze mensen ‘aan boord’.

Conclusie
Een methode kan een bijdrage leveren aan verbetering van effectiviteit, efficiency en kwaliteit, mits aan de voorwaarden voor de implementatie voldaan wordt. De antwoorden op de vragen van deze blog kunnen helpen bij de implementatie van een methode.

Bespreek de mogelijkheden
3