Agile Architectuur / Architectuur / Transformatie /   |   20 maart 2018

5 bouwblokken voor digitale transformatie

Avatar foto Ronald Streekstra

Een digitale transformatie bevat vijf bouwblokken. Volgens Jeanne Ross moeten bedrijven het onderscheid maken tussen digitaliseren en digitaal zijn. Het eerste gaat om het integreren en standaardiseren van een operational backbone. In haar eerdere boeken werd dit ook wel beschreven als een digitized platform. Een digital platform gebruik je vervolgens om snel nieuwe business modellen in de markt te zetten. Het digitale platform ondersteunt je in experimenteren, leren, verbeteren en falen. Digitized gaat over Operational Excellence, Digital gaat over new Value Propositions.

Jeanne Ross

Jeanne Ross werkt als onderzoeker bij de afdeling Center for Information Systems Research verbonden aan het Massachusetts Institute of Technology, kortweg MIT CISR. Ze schreef samen met anderen een aantal bekende boeken over Enterprise Architectuur zoals bijvoorbeeld IT Savvy en Enterprise Architecture as Strategy. Ze was gisteravond in Hoofddorp om voor een zaal vol architecten te vertellen over nieuwe inzichten in haar onderzoek. De avond werd georganiseerd door het Nederlands Architectuur Forum.

5 bouwblokken voor digitale transformatie

5 bouwblokken voor digitale transformaties
5 bouwblokken voor digitale transformaties

De vijf stappen zijn, niet zoals in het eerdere door het MIT ontwikkelde maturity model in volgorde als stages geordend, maar bouwen wel op elkaar door.

Stap 1 is het ontwikkelen van een Digitale Backbone. Lees het boek IT Savvy als je hier meer over wilt leren. Jeanne gaf aan dat de inhoud nog steeds goed is en in haar nieuwe boek in een appendix zal worden opgenomen. Dit is de basis voor de digitale transformatie.

De 2e tot de 5e stap gaan in op het digitale deel van de transformatie. Het gaat om het creëren van digitale experimenten en een digitaal platform waarmee deze gerealiseerd worden. Succesvolle experimenten leiden tot Digital Solutions. Dit alles in sterke samenwerking met de klant. Ze gaf aan dat de klant niet expliciet genoemd wordt in de figuur maar dat in elk van de stappen een sterke klantfocus moet zitten. Ze refereerde daarnaast aan het Spotify model voor productontwikkeling. Als laatste stap kijkt ze naar het uitbreiden van het ecosysteem. Dat betekent niet dat het ecosysteem pas dan in kaart gebracht wordt.

Aan de slag

Bij Spotify is de verdeling van het budget tussen de digital backbone en het digitale platform 50%/50%. In de meeste bedrijven die ze onderzoekt ligt de focus nog op de digitale backbone en gaat het merendeel van het budget daaraan op. Om te starten met het digitale platform adviseert ze eens 2 a 3% van het budget vrij te maken voor het ontwikkelen van het digitale platform.

Bespreek de mogelijkheden
3