Gegevensmanagement op orde als basis voor innovaties

Drechtsteden is een groot samenwerkingsverband van zeven gemeentelijke organisaties. Binnen dit verband zijn onder meer de ICT-taken en de CIO-office centraal georganiseerd. Solventa hielp vanuit de CIO-office om het proces van gegevensmanagement te professionaliseren en meer waarde te halen uit de beschikbare data.

Binnen de gemeenten van Drechtsteden is men ervan doordrongen dat data een essentiële grondstof is voor het leveren van publieke waarde aan de inwoners en bedrijven van deze omvangrijke regio.

Om het beheer en de ontsluiting van basis- en kerngegevens te professionaliseren, ondersteunde Solventa de organisatie bij het opstellen van een datastrategie en het inrichten van processen voor gegevensmanagement en een bijpassende architectuur. Hiervoor vervulden we (op interimbasis) de rol van chief data officer vanuit de CIO-office.

Door het proces rondom basis- en kerngegevens te optimaliseren, bereikten we dat vraag en aanbod op een efficiënte manier bij elkaar gebracht kan worden. Dit gebeurt nu door middel van een gestandaardiseerd proces dat eenvoudig te volgen is . Voor alle betrokken rollen, van data-eigenaar tot en met degene die de juridische toets uitvoert in geval van gevoelige data, is het nu duidelijk wat er wordt verwacht.

Met deze solide basis voor gegevensmanagement is de organisatie in staat om adequaat in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals self service BI & analytics, API-management en Common Ground:

  • Solventa leverde een belangrijke bijdrage aan het Dataplatform Drechtsteden door een Project Start Architectuur uit te werken voor een cloud-based, multi-tenant datawarehouse. Vanuit één gezamenlijk platform kunnen de verschillende organisaties binnen de Drechtsteden-regio invulling geven aan de behoeften op het gebied van managementinformatie en data-analyse. Hierbij krijgen ook de power-users beschikking over krachtige tools om eigen analyses te maken op basis van de beschikbare data. Het onderliggende platform en de overkoepelende processen van data governance regelen onder meer dat wordt voldaan aan doelbindingsvereisten en dat data wordt gepseudonimiseerd als dat nodig is.
  • In opdracht van de CIO organiseerden we een marktverkenning, werkten we een architectuur uit en stelden we een programma van eisen op voor het thema API-management, voorbereidend op de aanschaf van een nieuwe functionaliteit binnen Drechtsteden.
  • Dankzij de jarenlange samenwerking tussen Drechtsteden en Solventa is een partnership ontstaan. Vanuit dit partnership volgen we de ontwikkelingen rondom Common Ground op de voet en leveren we een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming ervan. Dit doen we onder meer door binnen Drechtsteden ideeën te beproeven. De ervaringen die we hierbij opdoen, delen we in landelijke organen en op landelijke events.
Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3