Transformatie van proces- en informatiearchitectuur voor internationalisering

 

Nationale Goede Doelen Loterijen, opgericht door mediamarketingbedrijf Novamedia, heeft met de Nationale Postcodeloterij, VriendenLoterij en BankGiro Loterij drie sterke merken in beheer. Deze leveren in Nederland jaarlijks ruim een half miljard euro aan fondsen op, die beschikbaar gesteld worden aan goede doelen. De succesvolle formule achter de postcodeloterij is inmiddels ook internationaal uitgerold in Engeland, Duitsland, Zweden en Noorwegen. De implementatie van een nieuwe loterij is een complex proces, waarbij de verleende vergunningen kaders stellen die strikt nageleefd moeten worden. De informatievoorziening die hierbij nodig is, bood onvoldoende flexibiliteit om efficiënt op lokale situaties aangepast te kunnen worden.

Het loterijsysteem was verouderd en moest vernieuwd worden. Naast een foutloze operatie moest dit nieuwe systeem modulair worden opgebouwd om in de toekomst wel de gewenste flexibiliteit te kunnen bieden. Het nieuwe systeem wordt ingezet voor de Nederlandse Goede Doelen Loterijen maar moet ook geschikt zijn voor (her)gebruik in de andere landen waar Novamedia actief is.

Vanuit de rol van bedrijfs- en informatiearchitect hielp Solventa de organisatie dit doel te bereiken. Hiervoor speelden we een belangrijke rol in het ontwerpen en implementeren van een nieuwe samenhangende business-/procesarchitectuur en informatiearchitectuur. In deze innovatieve architectuur werd business process management gecombineerd met een microservices architectuur. De opzet van de architectuur zorgt voor de noodzakelijke flexibiliteit in de bedrijfsprocessen en bedrijfsregels, waarbij de informatievoorziening overweg kan met de lokale verschillen in de diverse landen waar deze wordt ingezet.

De nieuwe architectuur werd integraal gedocumenteerd in de tool QPR Enterprise Architect. Voor de modellering werd een metamodel ontwikkeld dat voorziet in het linken van ontwerpen op verschillende niveaus. Zo werden Archimate-architectuurmodellen verbonden aan BPMN-procesmodellen en UML-datamodellen/ontwerpen en ontstond een samenhangend totaaloverzicht waarop kan worden ingezoomd op het voor iedere gebruiker gewenste niveau.

Tijdens het traject stemden we intensief af met de internationale stakeholders en hielpen we de businessanalisten op weg met het modelleren van de businessprocessen in BPMN. Daarnaast verzorgden we de begeleiding en aansturing van de solution architecten van de diverse betrokken softwareleveranciers om tot het gewenste resultaat te komen.

Parallel daaraan werd samen met de Enterprise Architecten van Novamedia de architectuurfunctie binnen de organisatie verder vormgegeven en ingevuld. Hierdoor kreeg het weer een duidelijke en erkende positie binnen de agile informatievoorzieningsprocessen.

De ontworpen architectuur is in 2018 genomineerd voor de NAF Architectuurprijs. Nationale Goede Doelen Loterijen nam als trotse winnaar deze prijs in ontvangst!

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3