Context gemeente Oss

Oss is een moderne Brabantse gemeente met bijna 100.000 inwoners. De gemeente Oss werkt aan een organisatie die klaar is voor de toekomst: dienstverlenend, betrouwbaar en efficiënt “We werken samen aan een dienstverlenende organisatie waarin de basis op orde is en we strategisch daadkrachtig zijn”, aldus het koersplan.

De samenleving is in hoog tempo aan het digitaliseren en heeft de verwachting dat de overheid daarin meegaat. Burgers gaan ervan uit dat ze altijd en overal digitaal zaken kunnen doen met de gemeente. Daarbij moet de gemeente het vertrouwen geven dat persoonsgegevens bij haar in goede handen zijn. Naast de verwachtingen vanuit de samenleving is er vanuit de gemeente zelf ook behoefte om processen effectiever en efficiënter uit te kunnen voeren, waarbij moderne technologie een grote rol kan spelen. Kortom: de digitale transformatie is ook voor gemeenten de nieuwe en onvermijdelijke werkelijkheid.

Maar hoe bereid je je als gemeente voor op deze digitale transformatie? Wat houdt deze in? Wat moet een gemeente met de cloud en hoe creëer je waarde uit data? Hoe reorganiseer je de IT-functie?

Solventa begeleidt met haar bewezen aanpak de gemeente Oss in het verander-traject naar een moderne IT-organisatie. Enerzijds door coaching en versterking van de architectuurfunctie en anderzijds door het gezamenlijk opstellen van cloud-, data-, integratie- en uitvoeringsstrategieën en architectuurontwerpen.

Wat/hoe hebben we gedaan?

Met een pragmatische aanpak verkrijgen we met behulp van interviews en workshops de informatie die we nodig hebben om de vragen, doelen en ambities van de gemeente Oss te doorgronden. De aanpak bestaat uit een aantal werksessies voor verschillende rolspelers bij gemeenten zoals het DT, het MT, en verschillende teams binnen de IT-organisatie. Elke werksessie levert concrete resultaten op waarmee voor de organisatie en de rolspelers duidelijk wordt wat digitale transformatie nou eigenlijk betekent. Essentieel hierbij is dat we eerst uitzoomen om het vraagstuk in de volle breedte te duiden en vervolgens gericht inzoomen op de onderdelen die ertoe doen.

We stellen gezamenlijk een cloud-, data-, integratie- en uitvoeringstrategie op. In compacte tijdsblokken creëren we architectuurproducten inzicht, samenhang en grip geven. Hierdoor beschikt Oss over handvatten en programma’s om de digitale transitie te besturen en te volbrengen.

Wat heeft het gebracht / Wat is het effect?

Stapsgewijs beweegt Oss naar een wendbare, effectieve en efficiënte IT-organisatie die bijdraagt aan gemeente-doelstellingen in het algemeen en die van Oss in het bijzonder. Door inzicht en samenhang heeft de gemeente een concreet handelingsperspectief om de beoogde resultaten beter en sneller te kunnen bereiken.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3