Met innovatie en transformatie naar excellente, klantgerichte dienstverlening

 

Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) is de klantgerichte publieke dienstverlener die staat voor de zorgvuldige uitvoering van regelingen van de overheid en proactieve communicatie met de klant. Om deze ambitie te kunnen blijven waarmaken, moest de bestaande verouderde informatievoorziening worden vernieuwd en diende tegelijkertijd nieuwe wetgeving zorgvuldig te worden geïmplementeerd. Solventa ondersteunde het architectuurteam bij het onder architectuur uitvoeren van deze belangrijke transitie.

Het CAK wil in 2021 een excellent voorbeeld zijn voor uitvoeringsorganisaties binnen de overheid. Om deze ambitie te kunnen waarmaken moesten in het domein administratie een aantal verouderde kernsystemen worden vernieuwd. Daarnaast diende het CAK tijdig voorbereid te zijn op de wijzigingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning die vanaf 1 januari 2020 in werking traden.

Om deze veranderopgave in lijn te brengen met de organisatiedoelstellingen en de enterprisearchitectuur, stelden we in de rol van domeinarchitect een doelarchitectuur op voor het domein administratie. Ook stelden we het High-level design op voor het nieuwe regelingenplatform en de financiële afhandeling.

Bij de diverse vernieuwingsprojecten binnen het domein administratie vervulden we de rol van projectarchitect. Vanuit deze rol stelden we Project Start Architecturen op en begeleidden we de verandering tijdens de uitvoering van de projecten. Zo waren we in het project Wmo2020 verantwoordelijk voor de realisatie van de architectuur van het financiële domein. Flexibiliteit, controleerbaarheid en financiële verantwoording waren daarbij de kernbegrippen waaraan moest worden voldaan. Om de oplossing te ontwerpen werd nauw samengewerkt met business- en informatieanalisten. Samen met developers werd de technische invulling gerealiseerd. Zo kon het project succesvol en op tijd worden opgeleverd.

Tevens zijn we als architectuurkwartiermaker aangesteld binnen de CIO-office, om de architectuurfunctie te versterken. Het effectief benutten van de architectuur (waarde creëren) staat daarbij centraal. Samen met de enterprisearchitect en de collega (domein)architecten hebben we zitting in de Architectuur Autoriteit, verantwoordelijk voor het begeleiden van het CAK naar het werken onder architectuur.

 

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3