HAN University of Applied Sciences is een belangrijke onderwijsinstelling in de regio Arnhem en Nijmegen. HAN heeft duidelijke ambities om in de snel veranderende maatschappij waarin we leven toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren. “HAN wil uitblinken in de manier waarop onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk (‘de driehoek’) onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn”, aldus het strategiedocument Instellingsplan 2016-2022.

Maar: de rol van Hoger Onderwijs is aan het verschuiven. Verwachtingen van de overheid en de samenleving, aansluiting op het bedrijfsleven in de vorm van onderzoek en gekwalificeerd personeel, én de verwachtingen van studenten zelf in de vorm van individualisering van het leerpad. De organisatie beseft dat data een grote rol kan spelen bij de sturing op samenhang in haar dienstverlening en interne inrichting. Maar: waar zit dan die waarde van data? En hoe kan zij deze waarde ook daadwerkelijk oogsten?

Solventa is uitgenodigd om de organisatie te helpen om data als bedrijfsmiddel met strategische waarde in te kunnen zetten. Door toepassing van het Solventa Data Value Framework kunnen we in korte tijd (vijf werksessies) de organisatie meenemen in de ontdekkingstocht naar de waarde van data. Doordat we gebruik maken van voor-gedefinieerde werksessies met werkmateriaal zoals canvassen, kunnen we de verwachtingen van de organisatie goed managen, én kunnen we optimaal gebruik maken van de tijd en kennis van academiedirecteuren en lectoren van de hogeschool.

Door toepassing van het Solventa Data Value Framework hebben we in korte tijd de HAN meegenomen in de ontdekkingstocht naar de waarde van data

Door gebruik te maken van deze, ook bij andere klanten toegepaste, werkwijze kunnen we samen met de organisatie in zes weken de datastrategie opstellen. Deze datastrategie verwoordt de zingeving van data als bedrijfsmiddel met strategische waarde en verduidelijkt de rol die data kan spelen in de realisatie van de doelen en strategie van de organisatie. De strategie helpt ook om de oplosruimte voor de ontwikkeling van kennis, kunde en middelen te definiëren. Op basis hiervan heeft de organisatie haar veranderopgaaf gearticuleerd en omgezet naar een handelingsperspectief.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3