Bespreek de mogelijkheden
3
Duurzaam werken met architectuur - Solventa

HTM is sinds 1864 het openbaar vervoerbedrijf van en voor de Haagse regio. HTM brengt mensen veilig, betrouwbaar, comfortabel en efficiënt naar hun bestemming. Met trams, bussen en lightrail (onder de naam Randstadrail).

HTM verwacht dat de behoefte aan mobiliteit de komende jaren sterk groeit door de toenemende bevolking en bedrijvigheid in de regio. De ambitie van HTM is om mee te groeien, en dat steeds meer mensen vanzelfsprekend kiezen voor vervoer door HTM. Focus op klanttevredenheid, digitalisering en innovatieve vervoersopties zijn daarvoor van belang. Gekoppeld aan efficiënte bedrijfsvoering en inzet van materieel, om kostendekkend te opereren.

HTM wil haar bedrijfs- en informatielandschap beter aansluiten op de ambitie en de bedrijfsdoelen. Dat wil ze bereiken door duurzaam onder architectuur te werken. HTM  wil daartoe de architectuurfunctie binnen haar bedrijf versterken, maar vraagt zich af hoe dat het beste aan te pakken. HTM vraagt Solventa om een advies op te stellen.

Daartoe zijn we gestart met een nulmeting van de volwassenheid van de huidige architectuurfunctie van HTM. De nulmeting bestaat uit interviews met stakeholders uit de business, ICT en projectmanagement en het bestuderen van relevante documentatie. De observaties houden we aan tegen de visie van Solventa; in onze visie omvat een volwassen architectuurfunctie een harmonieuze balans tussen vier aspecten:

  1. Architectuurproducten – de kaders en richtlijnen verwoord in bijvoorbeeld een doelarchitectuur, schetsen, schema’s, landschappen, etc.
  2. Architectuurprocessen – de werkwijze waarmee de producten tot stand komen en vastgesteld worden (governance) en hoe de monitoring en handhaving plaatsvindt op de toepassing ervan
  3. Architectuurrollen, inclusief de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden per rol
  4. Architectuur hulpmiddelen – tools, formats, etc.

In een doorlooptijd van 6 weken is een concreet adviesrapport opgeleverd, met ontwikkelpunten per aspect, geordend naar prioriteit. Tevens hebben we een Roadmap opgesteld voor implementatie, inclusief een kostenraming.

HTM heeft ons advies volledig overgenomen en heeft Solventa gevraagd om mede invulling te geven aan de implementatie van het advies. Die invulling leveren we momenteel op basis van onze propositie Business Architecture as a Service, oftewel BAAS.

De eerste producten zijn opgeleverd, de architectuurfunctie is opgenomen in de CIO-Office en architectuurrollen zijn vastgesteld. HTM plukt daar nu de vruchten van.

Ik werk al een aantal jaren naar alle tevredenheid samen met Solventa. Zo zijn wij bij HTM door Solventa ondersteund met het realiseren van een breed gedragen enterprise architectuur, maar bijvoorbeeld ook met het vaststellen van een data architectuur en data governance beleid. Met Solventa weet je dat je architecten met een trackrecord betrekt. Solventa is specialist in een breed scala van architectuurdisciplines, alle architecten zijn ter zake kundig en Solventa levert conform afspraak of meer. Samenwerken met Solventa is van harte aan te bevelen. (Paul van den Heuvel – CIO bij HTM) 

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.