Masterclass GEA voor bestuurders

Samenhang is belangrijker dan ooit _

Hoe krijg je als managementteam snel en volledig zicht op de initiatieven die nodig zijn om de doelen van je organisatie te bereiken? Hoe blijf je koersvast? Hoe zorg je voor grip op en beheersing van grote veranderingen zoals de introductie van een nieuw product, het opzetten van samenwerkingsverbanden en outsourcing?

In een steeds complexere en sneller veranderende omgeving is het voor bestuurders en managers moeilijker geworden om snel de juiste besluiten te nemen. Het vereist een bedrijfsbrede blik en veel samenwerking om veranderingen zodanig te richten dat ze maximaal bijdragen aan de doelen van de organisatie. Samenhang is belangrijker dan ooit.

Het strategisch stuurinstrument GEA (General Enterprise Architecting) faciliteert integrale besluitvorming en samenwerking. Geen verkokering, geen silo’s, maar gezamenlijk naar een gedragen oplossing. Vraagstukken worden vanuit alle relevante invalshoeken beschouwd, bestuurd en opgelost. Dat voorkomt verrassingen achteraf.

Deze aanpak vergroot het aanpassingsvermogen van de organisatie. Door beter en sneller te reageren op interne en externe ontwikkelingen worden doelen sneller bereikt en prestaties verbeterd.

 

 

THOUGHT LEADER

Een gestructureerde aanpak voor een effectiever resultaat

Organisaties opereren in een complexe en dynamische wereld. De tijd dat we alles goed konden overzienen rustig konden nadenken over veranderingen, ligt achter ons. We moeten snel en adequaat reageren op ontwikkelingen en onze koers regelmatig bijstellen.

Dit kan alleen door te leren om alle relevante aspecten van een vraagstuk snel te kennen, in samenhang te analyseren en tekomen tot eenintegrale oplossing. Betere en completere besluiten bij de start van een verandering verdienen zich ruimschoots terug.

test

Download de cursusomschrijving

Course Popup (Download course description)

Bespreek de mogelijkheden
3