Nieuws en events /   |   9 juli 2019

Klaar voor de toekomst

Avatar foto Jan de Harder

Vandaag lanceren we vol trots een nieuwe website met daarop onze visie op de toekomst. Waarom een nieuwe website?

De snelheid van veranderen verandert

We leven in een tijd van verandering. Niet alleen wordt steeds frequenter een nieuwe technologie geïntroduceerd, ook de impact van nieuwe technologie en de mate van acceptatie daarvan groeit sneller dan ooit. Dit alles heeft gevolgen voor onze opdrachtgevers én ook voor Solventa. We kijken dan ook voortdurend of onze dienstverlening nog aansluit bij de wensen en eisen van onze opdrachtgevers.

Onze dienstverlening verandert mee

In de achterliggende jaren hebben we bij onze opdrachtgevers het accent zien verschuiven van Verbeteren naar Veranderen of Vernieuwen. Onze opdrachtgevers bevinden zich middenin een revolutie van netwerken, platformen, mensen en technologie, waarbij de grenzen tussen fysieke, digitale en biologische gebieden vervagen. De grote uitdaging is in te spelen op de kansen en bedreigingen die voortkomen uit al deze ontwikkelingen. Wij zien het als onze missie de complexe bedrijfsvraagstukken waarmee onze opdrachtgevers worden geconfronteerd duurzaam op te lossen door de just enough, just in time inzet van onze architectuurkennis.

Op onze nieuwe website kiezen we voor drie pijlers als basis voor de just enough, just in time inzet van onze architectuurkennis. Deze pijlers zijn:

  1. Architectuur
  2. Enterprisetransformatie
  3. Georganiseerde disruptie

In elk van de pijlers geven we onze visie op het vraagstuk van onze opdrachtgevers en de wijze waarop wij het vraagstuk benaderen. We behandelen de aanpak, referentiecases en geven daarnaast extra duiding in de vorm van blogs.

We wensen je veel leesplezier en kijken uit naar je reactie.

Bespreek de mogelijkheden
3