Architectuur /   |   1 september 2019

Over principes en wetten (deel 2 en slot)

Avatar foto Pieter van Dijk
Inleiding

In een eerdere blog heb ik een aantal regels toegelicht die fotografen richting geven richting bij het fotograferen van de natuur. Deze regels worden, met een knipoog, ‘De wetten van Van Dijk’ genoemd en blijken ook bij de werkzaamheden van een architect van pas te komen.

In deze tweede, en laatste, blog worden een aantal wetten toegelicht.

Wet: Als je vanaf grote hoogte kijkt, dan wordt alles plat

Omschrijving: Als je een onderwerp van boven fotografeert wordt het onderwerp plat. Het onderwerp is moeilijk te onderscheiden van de achtergrond.

Rationale: Als je van hoog niveau naar beneden kijkt, dan worden de details plat en verdwijnen tegen de achtergrond.

Implicaties: Beschouw het onderwerp op het niveau dat bij het onderwerp past, dan komt het onderwerp tot leven en worden structuur en details zichtbaar die van boven verborgen blijven.

Wet: Beschouw het landschap met een brede blik.

Omschrijving: Bekijk het landschap in de volle breedte en bepaal daarna wat je beeld wilt brengen.

Rationale: Het vraagstuk en de oplossing worden bepaald door de context.

Implicaties: Verbreedt het blik op het onderwerp. Breng de omgeving in kaart, kijk en luister goed naar de omgeving voordat alle aandacht naar het oplossen van het vraagstuk gaat.

Wet: Iedereen heeft gelijk vanuit zijn eigen perspectief.

Omschrijving: Standpunt en keuze van de lens bepalen het perspectief van een foto. Met een groothoeklens worden onderwerpen dichtbij groot afgebeeld. Met een telelens wordt een onderwerp dat ver weg is, dichtbij gehaald.

Rationale: Het standpunt waarvan je naar een onderwerp kijkt, bepaalt het perspectief van het onderwerp.

Implicaties: Luister en kijk naar het standpunt van anderen en bedenk met welke ‘lens’  het onderwerp in beeld gebracht wordt.

Bespreek de mogelijkheden
3