Architectuur /   |   4 april 2018

Goed huwelijk tussen Big Data en Privacy?

Solventa Architect David Kamp David Kamp

Inleiding

Met behulp van big data methoden en technieken is het makkelijk om grote data sets aan elkaar te koppelen zonder te letten op privacy gevoelige gegevens. Deze blog laat zien hoe je met big data aan de slag kunt gaan zonder de privacy regels te overtreden . Eerst geef ik een definitie van big data en privacy. Daarna geef ik een aantal tips om rekening te houden met persoonsgegevens bij gebruik met big data.

definitie

“Big data” zijn gegevens in hoge volume, snelheid en variatie die vragen om kosteneffectieve en innovatieve vormen van informatieverwerking om te komen tot beter inzicht en besluitvorming.” Dit is de definitie van Big Data van Gartner die ik het liefst gebruik.

Volume: Dat big data in volume groot is, is natuurlijk niet verrassend. Naar schatting creëren we per dag 2,5 triljoen gagabytes aan data en dat wordt alleen maar groter. Er komt namelijk steeds meer data van ons beschikbaar. Hierbij kun je denken aan sensoren, camerabeelden, smartphones en social media (facebook, google, twitter) die we zelf gebruiken. Mobiele apparaten zijn de hoofdoorzaak van de groeiende datahoeveelheid.

Snelheid: Bij big data gaat het ook om snelheid waarmee data gegenereerd en verwerkt wordt. Tot enkele jaren gelden kon je niet real-time de juiste data verwerken en met de juiste informatie komen. Inmiddels kan dat wel door de methoden en technologie van big data en snelheid van het internet.

Variatie: Om zoveel mogelijk verschillende soorten vormen van ongestructureerde data gebruik te maken, gaat het bij big data niet alleen om tekst, maar ook om foto’s, sensor data, elektronische patiëntendossiers, social mediadata (waaronder: whatsapp-, twitter- en facebookberichten) en geencrypte pakketten.

Voorzorg en controle

Op 20 maart onthulde Britse krant The Observer dat het Britse bedrijf Cambridge Analytica de gegevens van 50 miljoen mensen in handen heeft gekregen van Facebook. Daarmee zou het onder meer de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben gesaboteerd.

Als de organisatie niet goed met die gegevens omgaat, kan dat klantverlies en reputatieschade tot gevolg hebben. Big data en privacy kunnen samengaan. Alleen is het wel van belang om te zorgen dat er op de onderstaande punten extra voorzorg en controle worden genomen. In mijn vorige blog kun je de belangrijkste privacy principes.

  • Sleepwet: de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (de zogenaamde sleepwet). Hierbij zijn een aantal condities gesteld wanneer de persoonsgegevens van burgers bekeken mogen worden, zoals o.a. een speciaal toezichthoudend orgaan die toestemming moet geven.
  • Doelbinding: persoonsgegevens van mensen worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor de organiatie aangeeft het te gaan gebruiken.
  • Profileren: een organisatie kan heel goed profielen maken aan de hand van de vele gegevens die het over een persoon heeft. Die gegevens worden vaak doorverkocht aan andere bedrijven en die passen dan hun advertenties daarop aan.
  • Eigenaarschap: het is van belang dat het duidelijk is wie de eigenaar is van de persoonsgegevens. Wat veel mensen niet weten is dat hun gegevens worden doorverkocht aan andere bedrijven.
  • Beveiliging van je gegevens: je persoonsgegevens moeten heel goed beveiligd zijn. Helaas zie je steeds vaker dat persoonsgegevens gestolen worden. Dit gebeurt door een aanval van hackers op een netwerk of ze komen op straat te liggen door een menselijke of technische fout. In zulke gevallen is het belangrijk dat dit zo snel mogelijk bekend wordt. Hiervoor zijn we beschermd door de meldplicht datalekken.
  • Verwijderen van persoonsgegevens: in de wet staat hoe lang bepaalde soort gegevens bewaard mogen worden. Na de wettelijke bewaarperiode zouden de bedrijven die jou persoonsgegevens hebben opgeslagen deze moeten verwijderen.

Conclusie

Het is duidelijk dat privacybescherming bij Big Data toepassingen niet vanzelfsprekend is. De mogelijkheden met big data zijn groot. Tegelijkertijd raakt big data de privacy van burgers, waardoor organisaties zich dus te houden hebben aan de regels die de wetten (o.a. Wbp, AVG, sleepwet). Het is belangrijk dat jouw organisatie ook goed omgaat met privacy en persoonsgegevens en dat dit ingezet wordt om een competitieve voordeel te halen met big data.

Bespreek de mogelijkheden
3