Bespreek de mogelijkheden
3
Een bijdrage aan Woonzorgcentrum GAZA - Solventa

Vorig jaar zijn meerdere collega’s in het kader van NLdoet op bezoek geweest in Woonzorgcentrum Gaza in Harmelen. Naar aanleiding van dit bezoek hebben deze collega’s op 20 maart jl. nog wat cadeaus gebracht. Goed om te zien dat een voor ons klein gebaar veel betekent voor de bewoners.

* In verband met de privacy van de bewoners plaatsen we hier geen foto’s