GEA /   |   27 mei 2021

Digitaal transformeren met MIT en GEA #2: Een business design voor digitale transformatie

Avatar foto Rob Stovers

In een blogreeks onderzoeken de auteurs (Hans van Drunen en Rob Stovers) op welke manier het gedachtegoed van MIT en GEA gecombineerd kan worden voor een succesvolle digitale transformatie. Een dergelijke omvangrijke verandering vraagt om een gedegen en wendbare enterprisearchitectuur. In de eerste blog gingen we in op de vraag waarom we denken dat de combinatie van het MIT- en GEA-gedachtegoed wel eens een hele sterke zou kunnen zijn. In deze tweede blog laten we zien hoe in het MIT-gedachtegoed de business architectuur voor digitale transformatie eruit ziet.

In hun boek ‘Designed for digital’ [1] beschrijven de onderzoekers van MIT ‘digital business design’ als een holistische organisatieconfiguratie van mensen (rollen, structuur, vaardigheden), processen (workflows, procedures) en technologie (infrastructuur, applicaties). Met als doel: het definiëren en leveren van op digitale technologie gebaseerde diensten om daarmee waarde te leveren voor klanten [2].

Het wordt ook vaak een business architectuur genoemd. Maar omdat die term vaak dubbelzinnig wordt gebruikt en veelal met IT wordt geassocieerd, wordt deze in het boek verder niet gebruikt. Maar nadrukkelijk gaat het dus om de configuratie van de gehele organisatie! Steeds meer bedrijven komen tot de conclusie dat de processen afhankelijker worden van technologie. Technologie dringt steeds meer binnen in de wereld van de bedrijfsprocessen, de dienstverlening en de vaardigheden van medewerkers. Daarmee ontstaat steeds meer de noodzaak om dit als één geheel te ontwerpen en te onderhouden: integraal en holistisch. Het is bovendien een doorlopend proces en geen eenmalige activiteit. Bedrijven beginnen aan een reis waarvan het doel steeds een beetje wordt bijgesteld.

Veel bedrijven zitten (nog) in het proces van digitaliseren, het optimaliseren van processen met behulp van technologie. Maar steeds meer bedrijven moeten ook digitaal, de diensten en producten worden met behulp van technologie geproduceerd en aangeboden en leiden tot nieuwe waardeproposities. MIT maakt in dit verband het onderscheid tussen ‘digitization’ (het verbeteren van de levering van bestaande proposities) en ‘digital’ (de creatie van nieuwe waardeproposities). Beide zijn nodig, maar kennen wel een volstrekt verschillende dynamiek.

Technologie wordt steeds meer onderdeel van het primaire proces en het is daarom belangrijk om dit als een bedrijfskritische functie te zien. Dit geeft de noodzaak om het bedrijf te transformeren naar het digitale tijdperk. Innovatie en de constante vernieuwing van de product- en dienstenportfolio, naast het digitaliseren van de bestaande processen, vereist een nieuwe opzet. Om succesvol digitaal te gaan worden volgende competenties (ook wel ‘building blocks’ genoemd) van de organisatie verwacht:

  • de ‘Operational backbone’ is de stabiele configuratie van mensen, processen en technologie die de belangrijkste processen van het bedrijf op een stabiele manier ondersteunt. Hierin speelt het operating model gebaseerd op de mate van procesintegratie en processtandaardisatie een belangrijke rol. Dit is gebaseerd op eerder werk van MIT beschreven in ‘Enterprise Architecture as a Strategy’;
  • Shared customers insight, snap de behoefte van de klant en investeer in mensen, processen en technologie om dit te ondersteunen. Voer experimenten uit om tot nieuwe proposities te komen;
  • een ‘Digital platform’, het platform en bijhorende processen om digitale producten en diensten te ontwikkelen, realiseren, verkopen en beheren. Dit leidt tot een repository van herbruikbare business-, data- en infrastructuurcomponenten
  • een ‘accountability framework’, waarin mensen de verantwoordelijkheid nemen om bestaande producten en diensten te onderhouden en te innoveren. Hierbij is belangrijk dat traditionele hiërarchische manier van aansturen niet volstaat voor de ontwikkeling van het ‘digital platform’. Een agile manier van werken is hiervoor geschikter; en
  • een ‘external developer platform’ om met partners samen te werken in de digitale wereld, door het gezamenlijk gebruiken van digitale componenten.

Een belangrijke uitdaging in deze nieuwe aanpak is de stabiele wereld van de ‘Operational Backbone’ te laten samenwerken met de gedigitaliseerde snel veranderende innovatieve wereld van het ‘Digital platform’. Zo is het doel, de aansturing en werkwijze van beide omgevingen verschillend. De eerste is gericht op betrouwbaarheid, stabiliteit en zekerheid, traditioneel waterval en hiërarchisch. De andere is gericht op innoveren en experimenteren en gebaseerd op een agile werkwijze. En dus kennen beide omgevingen hun eigen set van richtinggevende uitspraken! De uitdaging is nu hoe deze optimaal bij elkaar te brengen. Kunnen we met de aanpak van GEA deze twee delen bij elkaar brengen? De verbinding moet zijn de missie, doelen en strategie van het bedrijf, maar deze moeten wel vertaald worden naar twee verschillende aanpakken!

In de volgende blog lichten we GEA nader toe en beschouwen we GEA in relatie tot digitale transformatie.

[1] Designed for Digital, Jeanne W. Ross, Cynthia M. Beath en Martin Mocker, 2019.

[2] De figuren in deze blog zijn afkomstig uit de cursus ‘Organizational design for Digiital Tranformation’ van de MIT Sloan school of Managent.

Bespreek de mogelijkheden
3