Architectuur /   |   15 augustus 2014

De positie van solution architectuur

Avatar foto Jules de Ruijter

In navolging van Jan’s blog de business architectuur tegen het licht te houden, wordt in deze blog gekeken naar solution architectuur. Want ook het begrip solution architect is nog sterk in ontwikkeling. Dit uit zich door de vele verschillende definities en meningsuitingen die aan de rol of functie worden gegeven.

Wat veel terugkeert is dat een solution architect realistische, concrete oplossingen aandraagt op tactisch niveau. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld enterprise architectuur, die op strategisch niveau een organisatiebrede, holistische richting of visie uitzet. Een solution architect is veelal de vertaler van de strategische visie naar een concreet ontwerp of blauwdruk voor een beperktere scope (bv één domein of één systeem), binnen de context van de enterprise architectuur.

In de begrippen van Togaf houdt een solution architect zich bezig met het bedenken en beschrijven van solution building blocks (SBB) uit architecture building blocks (ABB). Dit klinkt erg technisch. Bij een bouwblok moet je denken aan een proces, een functie, een (systeem)component, een interface, een stuk hardware of netwerk. Een solution architect maakt de vertaling van conceptuele en/of logische bouwblokken uit de architectuur naar logische of mogelijk al fysieke bouwblokken die de oplossing gaan worden. Het is een vertaling van abstract(er) naar concre(e)t(er).

Is een solution architect dan synoniem aan een engineer? Gezien het verschil in abstractieniveau van de oplossing en daardoor verschil in kennis denk ik dat er verschil is. Een solution architect speelt een belangrijke rol bij het vergaren en combineren van informatie van diverse experts, waaronder engineers, maar onder andere ook van eindgebruikers, projectmanagement en enterprise architecten. Een solution architect waakt ervoor dat de gerealiseerde oplossing binnen de context van de enterprise architectuur blijft. Daarmee is de solution architect de verbindende factor tussen het project- en/of ontwikkelteam, bezig met realiseren van de specifieke oplossing, naar de enterprise architectuur.

Er is één aspect wat veel terugkeert in de verschillende definities, namelijk dat de solution architect IT-gerelateerde oplossingen ontwerpt. Dus op gebied van software, applicaties, systeemintegratie en infrastructuur. Vanuit het 3-lagenmodel gezien, oplossingen in de informatiearchitectuurlaag en in de infrastructuurlaag. Opvallend genoeg wordt in uitzonderlijk weinig bronnen bedrijfsarchitectuur genoemd. Alsof de oplossing alleen in de techniek gevonden moet worden, terwijl oplossingen volgens mij ook in de werkprocessen, organisatiestructuren gevonden kunnen worden. Maar dat lijkt niet het werkgebied van de solution architect?

In het gangbare 3-lagenmodel ontbreekt de positie van de solution architect. In de afbeelding van het 3-lagenmodel is de positie van de solution architect ingekleurd.

De solution architect strekt zich naar mijn mening uit over alle drie de lagen omdat in alle lagen sprake kan zijn van het ontwerpen van concrete oplossingen. Als aan het model de dimensie detailniveau en de dimensie mate van abstractie worden toegevoegd, dan positioneert de solution architect zich aan de kant van het meeste detail en de minste abstractie (meest concreet).

img

Tenslotte ben ik erg benieuwd hoe anderen de positie van de solution architect zien.

Bespreek de mogelijkheden
3