Architectuur / Disruptie /   |   25 maart 2016

Blockchain & Architectuur: een verkenning

Avatar foto Dennis de Wit

Op donderdag 10 maart heeft Dennis van der Valk (business consultant bij Bureau Drechtsteden) bij Solventa een kennissessie gefaciliteerd over het onderwerp Blockchain & Architectuur. Het doel van deze kennissessie was tweeledig:

 1. Enerzijds een introductie van de Bitcoin en de onderliggende nog veel interessantere toepassing van de Blockchain.
 2. Anderzijds een casus waarin de deelnemers uitgedaagd werden om mogelijke inrichtingen, maar ook uitdagingen met Blockchain te identificeren.

Deze blog wordt opgebouwd aan de hand van bovenstaande twee punten (inleiding & retroperspectief).

Wat is Blockchain en wat is de meest belangrijke functionaliteit

De Blockchain is het meest bekend van het ‘nieuwe geld’: de Bitcoin. Medio 2013 zijn we overspoeld met nieuwsberichten over deze ‘nieuwe’ munteenheid. Beleggers (en ook gokkers) roken hun kans en belegden massaal in de Bitcoin, met enorme koersschommelingen tot gevolg. In een korte tijd steeg de koers van de Bitcoin van enkele honderden euro’s tot ruim boven de duizend euro. Na het nieuws dat China de munt voorlopig niet accepteert als wettig betaalmiddel daalde  de interesse (voor dit moment) in de munt. Tegelijk met de daling van de interesse in de Bitcoin, steeg de aandacht voor de achterliggende technologie welke bekend staat als de Blockchain. De Blockchain is op de (middel)lange termijn mogelijk zelfs interessanter dan de Bitcoin. Blockchain is te vergelijken met het internet in de jaren negentig; het is momenteel nog relatief klein, maar het heeft de potentie enorm groot te worden.

In feite is een blockchain een soort gedistribueerde database voor waarde. Ons economisch systeem is gebaseerd op vertrouwen en draait om handel, waardeoverdrachten, aandelen e.d. In de reguliere economie worden deze (trans)acties uitgevoerd voor vertrouwde derde partijen zoals notarissen, accountantskantoren, de overheid, e.v.a.. Deze (trans)acties zijn daarmee persoons-, locatie- en tijdsstip gebonden. De handeling is daarmee niet volledig geautomatiseerd.

De Blockchain kan deze vertrouwde derde partijen vervangen en automatiseren. Dit doet Blockchain door middel van miners. Deze miners houden het transactienetwerk in de gaten en auditten hierop. Hiermee wordt toegewerkt naar één open en transparant netwerk van computernodes die transacties uitvoeren, monitoren en valideren.

Dit gesteld hebbende is dit gelijk één van de aandachtspunten bij de Blockchain:

 • Één uniform, open en transparant handels- en transactieregister:
  De ambitie is m.i. bewonderenswaardig. De praktijk is echter weerbarstiger. De wijze waarop geld door een land, organisatie ‘stroomt’ is namelijk cultuur gebonden. Hier wordt bij Blockchain geen rekening gehouden.

Het reduceren van de zogenaamde ‘overhead’ kosten, is wat de Blockchain zou tegengaan. Het zou mogelijk zijn om transacties tussen 2 partijen die elkaar niet kennen mogelijk te maken. Deze innovatie is een interessante gedachte achter de blockchain.

Echter in het huidige gebruik is de Blockchain beperkt tot Bitcoins. Er zijn nog maar weinig overige toepassingen bekend. Er zijn een aantal initiatieven, maar bij het schrijven van deze blog was de exacte status niet herleidbaar. Zo wordt Blockchain (eigenlijk ook weer Bitcoins) disruptief ingezet voor:

 • Aandelenmarkt;
 • Notarissen;
 • Accountants;

Door het disruptieve karakter is groei en adoptie van deze techniek moeilijk te voorspellen. Verwachting is dat Blockchain en Bitcoins niet gaan verdwijnen, maar dat de betrouwbaarheid en beschikbaarheid eerst dient te verbeteren.
Retroperspectief

Bij zowel de uitwerking van de casus (inkopen van zorg door burgers ouder dan 75 jaar) als tijdens de discussies kwam het volgende naar voren:

 • De mate van vertrouwen is bepalend voor het succes van Blockchain
 • Anonimiteit is bij Blockchain afgenomen
 • Uniform, transparant en disruptief erkend
 • Blockchain/Crypto currency/Bitcoins blijven geassocieerd worden met valuta (€ of $).

Voorzichtige conclusie

De laatste maanden wordt er meer aandacht gegeven aan Blockchains en Bitcoin technologie. Hierbij kan gesteld worden dat de ambitie voor een open en transparant transactie- en handelsnetwerk idealistisch is. Echter dat dit ook gelijk een groot aandachtspunt is.

Ook de mate van vertrouwen is idealistisch. Een zekere mate van anonimiteit in de Nederlandse cultuur is wel gewenst. Zelf hecht ik ook waarde aan de eisen en normen uit de Wet bescherming Persoonsgegevens.

Dat een herleidbaar systeem voor handel en waardeoverdrachten toezichthouders overbodig maken, wordt zeker onderschreven. Echter volledige automatisering zou m.i. in de huidige staat nog niet kunnen plaatsvinden.

Blockchain is aanwezig, kan ingezet worden voor open en transparante transacties. Maar is nog onvolwassen en weinig geadopteerd om nu volledig vertrouwen te geven.
Waar eveneens voor gewaakt dient te worden is het idealiseren van deze techniek als bindmiddel voor alle problematieken waar transacties en financiële afdrachten plaatsvinden.

Maar zoals gesteld is de blockchain te vergelijken met het internet uit de jaren negentig. Uiteindelijk krijgen we er allemaal mee te maken……

Voor Solventa was dit een eerste verkenning van het onderwerp Blockchain in relatie tot architectuur. Voor vragen / opmerkingen / toevoegingen komen we graag met u in contact.

Bespreek de mogelijkheden
3