Bespreek de mogelijkheden
3
Succesvol veranderen met architectuur - Solventa
Succesvol veranderen met architectuur

 

CED heeft een heldere visie: we beschermen en behouden wat voor mensen van waarde is. CED biedt voor de domeinen Property, Mobility en Vitality, oplossingen die de waarde van bezittingen beschermen, behouden of vergroten. Het werkgebied van CED is volop in beweging. Voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten speelt technologische innovatie een belangrijke rol.

Binnen CED wordt hard gewerkt aan de realisatie van de visie 2022. Om deze visie te realiseren is een veranderprogramma gestart. De ten behoeve van het veranderprogramma opgestelde doelarchitectuur en transitiearchitecturen bieden in de praktijk te weinig houvast om de gestelde programmadoelen te realiseren. De hierin uitgewerkte modellen en richtinggevende kaders zijn te globaal waardoor voor vergelijkbare vraagstukken verschillende oplossingen worden bedacht. Hierdoor ontbreekt hergebruik, komt versnelling niet tot stand en wordt releasemanagement bemoeilijkt.

Solventa krijgt de opdracht om de doelarchitectuur op het juiste niveau te brengen, en hiervoor draagvlak te organiseren binnen de organisatie. Met een pragmatische aanpak halen we door middel van interviews en workshops de informatie op die we nodig hebben om de nieuwe doelarchitectuur op te stellen. De resultaten, bestaande uit gedetailleerde modellen en scherp gedefinieerde architectuurprincipes, worden breed gevalideerd en gepresenteerd voor het verkrijgen van draagvlak bij zowel lijn- als programmamanagement.

Omdat deze opdracht als interventie in een lopend programma werd uitgevoerd, hebben we ook een impactanalyse gemaakt van de verschillen tussen de bestaande ‘as is’ en de gewenste ‘to be’ situatie voor het programma. De te hanteren aanpak en besturing voor de versnelde uitvoering van de noodzakelijke acties is afgestemd met het programmamanagement.

Het opgeleverde resultaat geeft het programmamanagement de juiste instrumenten om te kunnen sturen op het bereiken van de gewenste eindsituatie

Het opgeleverde resultaat geeft het programmamanagement de juiste instrumenten om te kunnen sturen op het bereiken van de gewenste eindsituatie. De architectuurproducten bieden de organisatie een nieuw fundament om het opdrachtgeverschap van toekomstige veranderinitiatieven succesvol uit te voeren.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.