Een kwart van Nederland ligt onder de zeespiegel en de helft van Nederland kan te maken krijgen met overstromingen; in Nederland leven we met water. Dijken, keringen en kades zorgen voor onze veiligheid. Sluizen, stuwen en gemalen regelen de waterstanden bij droogte of wateroverlast. Rioolwater wordt gezuiverd. Het water in beken, sloten en rivieren blijft van goede kwaliteit. Dat is het werk van het waterschap. Ook in een toekomst met klimaatverandering. Klantgerichtheid, duidelijkheid en samenwerking zijn speerpunten van Waterschap Brabantse Delta.

Om dit werk goed te kunnen (blijven) uitvoeren is Waterschap Brabantse Delta een zich continu ontwikkelende procesgerichte organisatie, waarbij een integrale aanpak vanuit personeel, informatie, organisatie en kwaliteit wordt nagestreefd. In het informatiebeleid is mede om deze redenen gekozen om onder architectuur te gaan werken. Uitgangspunt voor de waterschappen zijn de referentiearchitecturen GEMMA en WILMA.

Om het volwassenheidsniveau van het werken en denken onder architectuur te verhogen heeft het waterschap behoefte aan ondersteuning van een ervaren Enterprise Architect. Solventa heeft deze ondersteuning gedurende ruim een jaar gegeven, met als insteek dat het waterschap daarna in staat is om zelfstandig onder architectuur te werken.

Solventa ondersteunt gedurende een jaar Waterschap Brabantse Delta met als insteek dat de organisatie nadien in staat is zelfstandig te werken onder architectuur

Om het werken onder architectuur te verbeteren, is gewerkt in drie ontwikkelsporen:

  1. In dit spoor is gewerkt aan onder meer een stelsel van business- en IT-principes en een aantal waterschapsbrede architectuurmodellen (functiemodel, procesmodel, objectmodel, applicatielandschap), aansluitend op WILMA
  2. Het inrichten van de architectuurfunctie, door het opzetten van architectuurproducten, architectuurprocessen, architectuurrollen en architectuurhulpmiddelen.
  3. Zorgen dat architectuur leeft binnen het waterschap, aansluiting met de stakeholders. Onder meer door het organiseren van inloopsessies.

Door het uitvoeren van deze drie sporen heeft het waterschap een stap gemaakt in de ontwikkeling van de enterprise architectuur en doelarchitecturen, meer handen en voeten voor het uitvoeren van de architectuurtaken en een sterkere binding van architectuur met de organisatie.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3