Inzicht in IT-scope voor gemeentelijke samenwerking

 

De Connectie is een gemeentelijke samenwerkingsorganisatie waarin de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden de bedrijfsvoeringstaken sinds 1 juli 2017 hebben samengebracht. Binnen deze gemeenschappelijke regeling zijn (o.a.) de ICT taken, Documentaire Informatievoorziening en Basisregistraties centraal georganiseerd. Daarnaast levert De Connectie nog (ICT-)diensten aan andere publieke organisaties zoals ODRA, Sportbedrijf Arnhem en gemeente Roozendaal​.

De Connectie heeft als doel om tegen lagere kosten minimaal dezelfde kwaliteit van dienstverlening te leveren waarbij de kwetsbaarheid in de bedrijfsvoering van de individuele gemeenten afneemt. Hiervoor moeten de processen, producten en diensten nog verregaand worden geharmoniseerd. Ook biedt de nieuwe organisatie kansen voor medewerkers om zich te ontwikkelen in hun vakgebied of zelfs nieuwe rollen in te vullen.

Voorbereidend op de transitie van de bedrijfsvoeringstaken van de gemeenten naar De Connectie heeft Solventa haar expertise op het gebied van informatiearchitectuur ingezet om de basis te leggen voor de nog op te bouwen informatievoorziening van de nieuwe organisatie.

Hierbij zijn diverse architectuurproducten opgeleverd, zoals:

  • een advies met betrekking tot de sourcing strategie;
  • een doelarchitectuur voor Identity & Access Management (IAM);
  • een doelarchitectuur voor het toekomstige applicatielandschap, aansluitende op de GEMMA referentiearchitectuur en de GDI bouwstenen van de overheid. Hierbij is ook de gewenste gegevensuitwisseling tussen de applicaties van De Connectie zelf en de gemeentelijke applicaties in kaart gebracht.

Gezien de gewijzigde situatie met een nieuwe samenwerkingsorganisatie en drie gemeenten, was hierin een belangrijk aspect het eigenaarschap van de processen, applicaties en de daarin beheerde brongegevens.

De door Solventa uitgevoerde architectuurwerkzaamheden hebben geresulteerd in een afgebakende set van modellen en richtinggevende kaders, vastgelegd in een architectuur repository, op basis waarvan de nieuwe organisatie ingericht kan worden en projecten kunnen worden vormgegeven.

Met dit als vertrekpunt hebben we voor diverse projecten Project Start Architecturen (PSA) opgesteld en een aantal vervangingstrajecten mogen begeleiden. Dit betrof o.a. de aanbesteding van een nieuw financieel systeem, en de verwerving van een nieuwe datawarehouse omgeving. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de rationalisatie en harmonisatie van processen en ondersteunende informatievoorziening, passend bij de sourcing strategie van de nieuwe organisatie.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3