Het inrichten van de werkwijze en instrumenten van de architect

 

Gemeente Haarlem is een ambitieuze gemeente die via innovatie waarde wil toevoegen aan de maatschappij. Het succes van de Common Ground-beweging is mede te danken aan de inbreng van gemeente Haarlem. De digitale transformatie die door Common Ground is ingezet, vindt ook binnen de gemeente zelf plaats. Dit gaat gepaard met veranderingen in de gemeentelijke organisatie in brede zin, maar zeker ook in de wijze waarop informatievoorziening (IV) en ICT zijn georganiseerd.

Voor IV en ICT kreeg deze organisatieverandering vorm in het Haarlemse Informatiehuis. Architectuur speelt binnen dit informatiehuis een centrale rol, maar de implementatie ervan in het relatief jonge architectuurteam kende nog de nodige uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van bemensing, wisseling in bezetting van functies en beschikbare competenties.

Door de huidige invulling van de architectuurfunctie (processen, producten en tools) te inventariseren en in workshops met betrokkenen van de gemeente de gewenste situatie te bepalen, kon Solventa een roadmap opstellen voor de inrichting en professionalisering van het architectuur-team. Hierbij werd ook gekeken naar de relevante architectuurproducten die in het architectuurproces worden gemaakt en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Deze roadmap implementeerden we mede door het interim vervullen van de architectrol binnen het team. In deze rol focusten we niet alleen op het inrichten van de architectuurfunctie, maar leverden we ook een bijdrage aan diverse projecten (van aanbesteding tot implementatie).

Door de inbreng van Solventa heeft gemeente Haarlem grip op de inrichting en uitvoering van de architectuurfunctie

Door de inbreng van Solventa heeft gemeente Haarlem grip op de inrichting en uitvoering van de architectuurfunctie. Het CIO-office en het management van IV en ICT kan zo sturing geven aan de verdere professionalisering ervan.

 

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3