Professionalisering werkwijzen binnen sociaal domein gemeente Amsterdam

 

De gemeente Amsterdam wilde een verbeterslag maken in het sociaal domein. Hoewel er veel initiatieven werden ontplooid, ervaarde men onvoldoende voortgang op de belangrijke thema’s. Verbeteringen werden gezocht in zowel de wijze van werken binnen het domein, als de inhoud en samenhang van de verschillende initiatieven.

Met behulp van Solventa’s denkraam voor verandering, waarin zowel de samenwerking (de menskant) als de samenhang (de middelenkant) worden geadresseerd, lukte het lijn te krijgen in de vele initiatieven binnen het domein. Met Solventa’s architectuurkennis werd de architectuur van het IT-landschap voor het sociaal domein verder aangescherpt en in samenspraak met de betrokken directeuren werd een stappenplan opgesteld voor zowel mensen als middelen.

Met behulp van Solventa’s denkraam voor verandering lukte het lijn te krijgen in de vele initiatieven binnen het domein

Hierdoor realiseerde het management zich dat in het domein een integrale kijk en werkwijze nodig was met betrekking tot verandering. Het Solventa denkraam bood daarbij precies de juiste ondersteuning: alle relevante aspecten – zowel voor samenwerking als samenhang – worden in het raamwerk geadresseerd. Oog hebben voor de samenwerking (de mensenkant), de samenhang (de middelenkant) en de verbinding tussen beiden, leidt tot succesvolle veranderingen. Solventa werd gevraagd deze meer integrale manier van kijken, ontwikkelen en ontwerpen beter te verankeren binnen het Amsterdams sociaal domein.

In een eerste fase werd, in een workshop met professionals uit de informatievoorziening van het domein, het raamwerk doorgenomen en tegen het licht van de verschillende lopende veranderinitiatieven gehouden. Vervolgstappen werden gedefinieerd, variërend van de uitwerking van bepaalde delen van het IT-landschap tot de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden. Zo werd het gedachtengoed van het Solventa-raamwerk verder ingebed in de werkwijzen binnen het domein.

In een tweede fase werd met de informatiemanagers binnen het domein het raamwerk tegen de Amsterdamse situatie aangehouden. Ook hier werd een reeks van vervolgacties afgesproken: op het niveau van de groep van informatiemanagers, van individuele informatiemanagers en van de teams die worden aangestuurd door deze managers. Ook voor de verbinding tussen directie, informatiemanager en het door de informatiemanager aangestuurde team werden vervolgstappen gedefinieerd.

In een volgende fase wordt ook met de architecten het denkraam besproken en gebruikt als kader om de te maken ontwikkelstappen helder te krijgen. Ook de architecten zullen naar verwachting vervolgacties definiëren voor zowel de samenwerking als de samenhang. Steeds blijkt weer dat het volwaardig adresseren van beide aspecten een belangrijke voorwaarde is voor het realiseren van succesvolle veranderingen.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3