Gemeenschappelijkheid in landelijke lokale belastingprocessen is lokaal toepasbaar

Alle Nederlandse gemeentes en waterschappen heffen en innen lokale belastingen, denk hierbij aan de WOZ, afvalstoffenheffing of zuiveringsheffing. De processen rondom het heffen en innen van lokale belastingen worden ondersteund door (on-premise) systemen. In het verleden is maatwerk niet altijd geschuwd om invulling te geven aan een specifieke (efficiënte) werkwijze van één belastingorganisatie.

Samen beter: de LLBP-community

Er schuilt een zekere gemeenschappelijkheid in de belasting uitvoeringprocessen.

De gemeente Amsterdam heeft samen met belastingkantoor BSR (Belasting Samenwerking Rivierenland) het initiatief genomen om tot landelijk bruikbare processen te komen. Een groot doel, te behalen door ergens te beginnen en continu stappen te blijven zetten.

Solventa begeleide het onderzoek naar de mate waarin hun werkprocessen onderling afweken. Door middel van een aantal workshops is verkend of beide belastingorganisaties gebruik kunnen maken van generieke belastingprocessen. En daar waar hun processen verschilden, of er een gezamenlijk doel is om tot een generiek proces te komen.

Het resultaat van dit onderzoek was verrassend positief, het overgrote deel van de werkprocessen was generiek of er was een gedeelde ambitie om tot een generiek werkproces te komen. Kort hierna is de LLBP-community ‘opgericht’ om samen met nog meer lokale belastingorganisaties te komen tot landelijk lokale belasting processen.

De LLBP community is groeiende: gemeenten, samenwerkingsverbanden en belastingkantoren werken in LLBP verband samen aan het opstellen en gebruiken van generieke belastingprocessen. Zij delen hun ambitie om processen zo efficiënt mogelijk in te richten en delen hun kennis van wetgeving, operationele uitvoering, document opmaak, AO/IC en tal van andere onderwerpen. Ook is er goede samenwerking met leveranciers van software om de werkprocessen met IT middelen te kunnen ondersteunen.

Solventa begeleidt deze LLBP-community vanuit haar onafhankelijke positie. Op basis van inhoud en expertise levert Solventa een objectieve bijdrage

Solventa begeleidt deze LLBP-community vanuit haar onafhankelijke positie. Op basis van inhoud en expertise levert Solventa een objectieve bijdrage. Solventa borgt hierbij dat iedere partij een betrokken deelgenoot is. Gelijktijdig wordt de voortgang bewaakt zodat de impact vanuit de community tussen belastingorganisaties onderling en richting softwareleveranciers maximaal wordt benut.

 

 

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3