Duurzaam sturing geven aan de realisatie van een nieuwe architectuur

 

De wereld verandert in rap tempo. Maatschappelijke vraagstukken volgen elkaar steeds sneller op en worden steeds groter en complexer. Daarnaast digitaliseert Nederland en dat biedt grote kansen om dingen slimmer te doen. Om goed in te kunnen spelen op deze maatschappelijke vraagstukken en technologische innovaties, is het voor gemeenten noodzakelijk de dienstverlening steeds verder te digitaliseren.

Hiervoor heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) met gemeenten de Common Ground ontwikkeld, een informatiekundige visie die de modernisering van de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering mogelijk maakt. De transitie naar Common Ground wordt door steeds meer gemeenten opgepakt.

Het blijkt daarbij echter bijzonder lastig te zijn de juiste vragen te formuleren voor een gefaseerde transitie naar een nieuwe architectuur. Hoe zorg je ervoor dat leveranciers passend kunnen reageren op de veranderende wereld.

Solventa heeft ruime ervaring met het ontwerpen en het realiseren van nieuwe architecturen, vaak zijn dit net als nu transities van bestaande naar nieuwe architecturen. Wij weten dat architectuurtransities extra zorgvuldigheid vragen om de continuïteit te waarborgen en de transitie niet te lang te laten duren.

Een uitdaging daarbij is dat, net als bij Common Ground, de architectuur vaak een eindsituatie beschrijft die niet van vandaag op morgen kan worden gerealiseerd. Voor de VNG heeft Solventa daarom een “adoptiecurve” ontwikkeld met architectuur ambitieniveaus waarmee de transitie gecontroleerd en gefaseerd kan worden uitgevoerd.

Bij ieder ambitieniveau en architectuur aspect zijn eisen en wensen geformuleerd en verwerkt tot een samenhangend Programma van Eisen. Informatiemanagers en architecten kunnen hiermee plannen maken voor en toewerken naar Common Ground. Het is een handreiking en biedt gemeenten houvast bij het duurzaam richting geven aan de transitie naar de nieuwe architectuur. Zij kunnen dit vanuit hun regiefunctie gebruiken in aanbestedingen en andere afstemmingen met leveranciers. Met haar uitgebreide kennis van Common Ground kan Solventa uiteraard gemeenten helpen bij het inzetten van het Programma van Eisen.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3