Inrichten architectuurfunctie door coaching architectuurteam

 

PostNL ziet de wereld om zich heen sterk veranderen, grotendeels veroorzaakt door disruptieve innovaties zoals Social Media en e-commerce platformen. Mensen staan op andere manieren met elkaar in contact, en het consumentengedrag verandert enorm door het gemak dat webshops bieden. Volumes in de brievenpost staan daardoor onder druk en pakketpost laat juist een enorme groei zien door de sterke toename van het marktaandeel van online aankopen. Wensen en verwachtingen van klanten veranderen daarmee ook continu, en PostNL zal hierin mee moeten kunnen bewegen.

Het centrale architectuurteam van PostNL is onderdeel van de afdeling Strategic Change en is begin 2015 ontstaan door architecten vanuit verschillende delen van de organisatie bij elkaar te brengen in één team. Het team architecten varieert in omvang tussen 25 en 30 architecten, afhankelijk van het aantal onder handen zijnde verandertrajecten. Sinds de vorming van het centrale architectuurteam is er nog geen sprake van een uniforme werkwijze, die het team in staat stelt haar taak binnen PostNL met maximale toegevoegde waarde te vervullen. PostNL wenst dit te doorbreken en binnen een korte tijd over een door het team gedragen en vastgestelde invulling van de architectuurfunctie te beschikken.

Solventa levert een ervaren interim manager en enterprise architect die het architectuurteam coacht bij het vinden van de optimale invulling en het gewenste volwassenheidsniveau van de architectuurfunctie van PostNL. Omdat het een team van zeer ervaren mensen is, leggen we hierbij vooral focus op het zichtbaar maken van de potentie van het team. We inspireren de architecten over de mogelijkheden die zij hebben om als team toegevoegde waarde te leveren bij de realisatie van de strategische agenda PostNL2020. Onze aanpak is praktisch en pragmatisch, geen dingen opnieuw bedenken die er al zijn. Via workshops gaan we aan de slag met een nulmeting van de volwassenheid en diepen diverse relevante aspecten van de architectuurfunctie uit, zoals architectuurprocessen, -producten, -rollen, -methoden, -tools, etc. De gewenste invulling van de behandelde aspecten wordt vastgelegd en vertaald naar een roadmap op basis waarvan de transitie gefaseerd doorgevoerd kan worden. Dit resultaat wordt gepresenteerd en er worden keuzes gemaakt in een afsluitende beslisworkshop.

Tijdens de eerste fase van inrichting van de architectuurfunctie op basis van de gemaakte keuzes, worden de belangrijkste processen en producten nader uitgewerkt en formeel goedgekeurd in de architectuurboard. We ondersteunen de organisatie bij het verder professionaliseren van de architectuurfunctie. We geven vorm aan de besturing van architectuurwerkzaamheden door het inrichten van een Planning & Control proces. We bouwen verder met het team aan de teamvorming en sturen de architectuurfunctie bij op basis van de evaluaties die worden georganiseerd vanuit het P&C proces. Ook richten we ons op het verbeteren van de communicatielijnen met de rest van de organisatie.

Door het ontwikkelen van het architectuurteam en het maken van de juiste keuzes in de wijze waarop architectuur toegepast wordt, beschikt PostNL weer over een sterke architectuurfunctie

Door het ontwikkelen van het architectuurteam en het maken van de juiste keuzes in de wijze waarop architectuur toegepast wordt, beschikt PostNL weer over een sterke architectuurfunctie. Door ook de juiste aandacht te geven aan de besturingsprocessen (governance) van deze architectuurfunctie, hebben we ervoor gezorgd dat het geen eenmalige verbeteractie is, maar dat het team zichzelf continu blijft verbeteren om maximaal bij te kunnen dragen aan de doelstellingen van het bedrijf.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3