Van terugkijken naar vooruitzien met modern datamanagement

Gemeente Amersfoort is met zijn ruim 150 duizend inwoners de tweede gemeente van de provincie Utrecht. Vanuit het coalitieakkoord heeft de gemeentelijke organisatie de opdracht invulling te geven aan de drie opgaven die de gemeente Amersfoort zich heeft gesteld: de duurzame stad, de groeiende stad en de inclusieve stad. Dit opgavegericht werken vraagt om het benutten van grootschalig beschikbare data en moderne technologie.

Gemeente Amersfoort zag en ervoer echter een versnipperde, onvoldoende integrale benadering van gegevensmanagement. De gegevensmanagementorganisatie groeide kwalitatief en kwantitatief onvoldoende mee met de uitdagingen van de huidige tijd. Initiatieven en projecten verliepen vaak moeizaam en ambities konden nog onvoldoende worden gerealiseerd.

Solventa werkte op verzoek een directieadvies uit voor de inrichting van een gegevensmanagementorganisatie. Alvorens dit advies op te stellen, organiseerden we eerst diverse workshops en voerden we individuele gesprekken binnen de organisatie. Ook interviewden we een viertal referentiegemeenten vanuit ons eigen netwerk en brachten we onze eigen kennis en praktijkervaring met gemeentelijk gegevensmanagement in.

In het advies schetsten we een integraal gegevensmanagementmodel met alle relevante aspecten van dit vakgebied en werkten we een bij de ambities passende gegevensmanagementorganisatie uit, bestaande uit opgavegericht werkende multidisciplinaire teams. Deze teams, waaronder een Data Services team, meerdere ‘Domain Intelligence’ teams en een team voor onderzoek en statistiek, kregen een duidelijke focus op basis van het gegevensmanagementmodel. Hierdoor kregen nieuwe ontwikkelingen zoals Common Ground, API-management en self-service BI een duidelijke plek.

In het advies schetsten we een integraal gegevensmanagementmodel met alle relevante aspecten van dit vakgebied

Door deze heldere structuur aan te brengen en per team een duidelijke veranderopdracht te formuleren, kan de gemeente gericht groeien en zich ontwikkelen in professionaliteit, capaciteit en volwassenheid van haar gegevensmanagementdiscipline. Door het inzetten van de beweging van datagedreven, via informatiegedreven, naar waardegedreven gegevensmanagement, draagt deze nieuwe organisatie bij aan de maatschappelijke doelen uit het coalitieprogramma.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3