Business en ICT verbinden met API’s

 

De Erasmus Universiteit streeft naar betere en efficiëntere dienstverlening. Zo krijgen studenten, onderzoekers en medewerkers tijd-, plaats- en device onafhankelijke toegang tot diensten en voeren zelf de regie. De onderlinge samenwerking binnen de EUR als ook naar buiten toe zal verbeteren doordat de dienstverlening een meer open karakter krijgt. Ook ontstaat in de dienstverlening meer flexibiliteit waardoor met meer gemak de digitale leer- en werkomgeving kan worden aangepast aan de wensen vanuit de gebruikers en afnemers.

Er is behoefte aan een flexibele ontsluiting van gegevens en functionaliteit via meerdere alternatieve kanalen. Dit zijn de traditionele portaalkanalen van de Erasmus Universiteit, maar ook mobiele apps die via een smartphone gebruikt kunnen worden. Hierbij kunnen verschillende doelgroepen zoals studenten, medewerkers, andere onderzoeksinstellingen of andere overheidsinstellingen vanaf elke plek, op elk moment bij de informatie. De snelle groei van mobiele apparaten en social media hebben mogelijkheden gecreëerd om meer gepersonaliseerde dienstverlening aan te kunnen bieden aan de afnemers.

Het project “Digitale Leer Werk Omgeving” heeft als doel om deze gewenste digitale dienstverlening via e-diensten te realiseren en aan te bieden. Vanuit een virtuele ruimte kunnen studenten, onderzoekers, docenten, managers, medewerkers en mogelijk andere betrokkenen hun activiteiten digitaal, plaats- en tijdonafhankelijk uitvoeren. Deze e-diensten zijn afhankelijk van gegevens die in diverse grote backoffice systemen zijn vastgelegd. De backoffice systemen voldoen echter niet aan de eisen van een Digitale Leer Werk Omgeving, bijvoorbeeld op het gebied van toegang tot data, performance en beschikbaarheid.

De toekomstige architectuur moet ervoor gaan zorgen dat de informatievoorziening weer tegemoet kan komen aan de eisen van de business m.b.t. digitalisering van de dienstverlening. We ontwerpen hiervoor een Service Oriented Architecture concept waarin de backoffice systemen ontsloten worden via een combinatie van een Enterprise Service Bus (ESB), een API management platform en een Operational Data Store (ODS) die 7×24 toegankelijk is voor het leveren van master data aan de e-diensten. De services zijn ontkoppeld en – waar mogelijk en relevant – herbruikbaar binnen andere toepassingen. Voorzien wordt dat in de toekomst services via clouddiensten worden aangeboden en/of aan clouddiensten onttrokken worden.

De binnen de universiteit vastgestelde architectuurprincipes zijn aangepast op de nieuwe situatie. Hiermee is een solide basis gelegd voor de toekomst, waarin steeds meer dienstverlening digitaal zal plaatsvinden. Door de ontkoppeling van front- en backoffice toepassingen is het applicatielandschap weer wendbaar geworden en kunnen de innovaties worden gefaciliteerd vanuit de informatievoorziening. Wijzigingen kunnen hierdoor op een beheersbare, gecontroleerde manier ingevoerd worden.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3