Basisregistraties centraal en generiek ontsloten

 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat staat voor een veilig en bereikbaar land met een gezonde en duurzame leefomgeving. Bij de uitvoering van haar processen speelt informatievoorziening een cruciale rol. Dat geldt binnen de eigen organisatie, maar zeker ook in relatie tot ketenpartijen zoals de beheerders van de diverse landelijke basisregistraties. Om invulling te geven aan de Rijksdoelstellingen op het gebied van digitalisering (Digitale Agenda), waar het aansluiten op het stelsel van basisregistraties onderdeel van is, heeft IenW een programma gedefinieerd voor het realiseren van een Standaard Platform waarin generieke componenten opgenomen worden die het fundament van de nieuwe informatievoorziening vormen.

Eén van de generieke componenten is het Centraal Aansluitpunt. Met dit component worden landelijke basisregistraties zoals BRP, BAG, BRK en BGT centraal ontsloten. Hierdoor hoeft niet voor iedere applicatie een aparte koppeling gerealiseerd te worden. Dit zorgt onder andere voor kortere implementatietijden en lagere beheerlasten.

Solventa levert vanuit de rol van integratie architect specialistische kennis en kunde om een gedegen solution architectuur op te stellen voor het Centraal Aansluitpunt. We bewaken dat dit moderne integratieplatform aansluit op de geldende IenW architectuurkaders. En dat het voorziet in de behoefte om het platform volgens agile principes te ontwikkelen, beheren en beschikbaar te stellen aan afnemers.

Met onze kennis van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA), best practices op het gebied van applicatie-integratie en de voor de overheid relevante open standaarden, geven we invulling aan de specificaties van het Centraal Aansluitpunt en ondersteunen we bij de implementatie en uitrol ervan.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3