Competence Center voor Integratie loopt als een trein

 

De Nederlandse Spoorwegen bevindt zich middenin een digitale transformatie. Om maximale wendbaarheid in het IT-landschap te krijgen, dient er een duidelijke focus te komen op integratiearchitectuur. Solventa kreeg hierin de sturende rol om een Competence Center Integratie op te zetten en in te richten.

De NS heeft te maken met een zeer complex IT-landschap. De wijze waarop applicaties aan elkaar verbonden zijn en de processen die hiervoor zijn ingericht, schieten tekort. Hierdoor dreigt de integratiearchitectuur een rem te zetten op de voor de organisatie noodzakelijke digitale en agile transformatie. Er is onvoldoende zicht op het proces en de toegevoegde waarde van integraties. Het integratiebeleid dient te worden aangescherpt en verduidelijkt.

Met onze kennis over enterprisearchitectuur en meer specifiek op het gebied van integratievraagstukken, kon Solventa een belangrijke rol spelen in het opzetten van het Competence Center Integratie (CCI). Door organisatieontwikkeling, procesinrichting en integratiearchitectuur in samenhang te ontwerpen en te implementeren, is het CCI geprofessionaliseerd en sterk gepositioneerd binnen de organisatie. Met duidelijke kaders en richtlijnen werd een heldere focus aangebracht binnen het team en is de dienstverlening aan de rest van de organisatie sterk verbeterd.

Taken die we hiervoor zoal hebben uitgevoerd zijn:

  • Uitvoeren van een nulmeting rondom de stand van zaken van integraties;
  • Mede definiëren van het integratiebeleid in een integratie referentie architectuur;
  • Definiëren en invoeren van een kwaliteitsproces voor het realiseren van integraties over de ESB;
  • Invoeren en handhaven van een building permit proces voor services;
  • Verbeteren van de snelheid, kosten en kwaliteit van servicerealisaties
  • Het opzetten van een servicecatalogus;
  • Uitwerken van het integratiebeleid in een praktisch cookbook rondom SOA, webservices, API’s en standaarden voor service design.

Het CCI is van een projectorganisatie omgevormd naar een structurele lijnorganisatie. Vanuit deze organisatie wordt als eerste aanspreekpunt voor integratievraagstukken geparticipeerd in belangrijke projecten.

 

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3