Bespreek de mogelijkheden
3
Opleiding: Certified Business Architect (CBA®) - Solventa

Transformeren met bedrijfsarchitectuur_

Steeds vaker zijn organisaties genoodzaakt hun bedrijfsvoering te transformeren en de organisatie in lijn daarmee te ontwikkelen. Zo’n transformatie vraagt om een aanpak waarin samenhang wordt aangebracht tussen strategie, bedrijfsvoering en inrichting. Bedrijfsarchitectuur draagt bij aan zulke veranderprocessen en BIZBOK (Business Architecture Body Of Knowledge®) geeft richting aan deze trajecten, door verschillende instrumenten op een uitgebalanceerde manier met elkaar te verbinden. De Certified Business Architect® beheerst de aanpak, de achtergronden en de hulpmiddelen van BIZBOK en is daardoor in staat de transformatie in zijn organisatie te ondersteunen .

Na deze track
  • heb je het examen voor Certified Business Architect® afgelegd.
  • ken je de aanbevolen aanpak voor het opstellen, beheren en gebruiken van bedrijfsarchitectuur.
  • ken je een reeks technieken en modellen die je inzet bij het inventariseren van de belangen en het opstellen van de bedrijfsarchitectuur.

Ook ben je bekend met de thema’s:

  • Business Architecture Core Mapping Knowledge
  • Business Architecture & IT Architecture Alignment
  • Business Architecture Situation & Scenario Usage
  • Business Architecture Extended Mapping Knowledge
  • Business Architecture Alignment with Related Business Disciplines

Bezoek voor meer informatie over deze opleiding onze Academy.

 

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.