Ontwikkel jouw antenne voor complexe situaties_

Als architect werk je regelmatig aan complexe en kritische bedrijfsvraagstukken die tot doel hebben een organisatie te richten op de toekomst. In dergelijke trajecten kan het voorkomen dat de neuzen niet allemaal dezelfde kant op staan. Overwegingen en belangen van de verschillende betrokkenen vallen niet altijd samen. Als architect is het zaak rekening te houden met alle belangen en standpunten en je te realiseren dat medewerkers, bestuurders en adviseurs ieder opereren vanuit hun eigen arena:

 • De ambtelijke of uitvoerende arena met eigen gebruiken en (op inhoud gestuurde) processen
 • De politieke of strategische arena, waarin ideologie, haalbaarheid en afrekenbaarheid een rol spelen
 • De maatschappelijke arena: de uiteindelijke “afnemer” van het beleid
 • De media-arena, waar ook een eigen modus operandi geldt

Politiek-bestuurlijke sensitiviteit, of omgevingssensitiviteit, betekent dat je een antenne hebt voor wat er speelt in zo’n complexe omgeving. Die antenne stelt je niet alleen in staat er zelf succesvol in te opereren, maar ook om anderen er succesvol in te laten opereren. Zo’n antenne is te ontwikkelen.

De track Bestuurlijke Sensitiviteit/Omgevingssensitiviteit is een praktijkgerichte training rondom het signaleren en hanteren van belangentegenstellingen en het communiceren met anderen over deze tegenstellingen.

Na deze track
 • ken je de verschillen tussen de inhoud van beleid en het proces van beleidsvorming
 • ben je in staat het krachtenveld waarbinnen je werkt te analyseren
 • ben je je bewust van de rolverdeling tussen adviseur, medewerker, bestuurder en andere partijen
 • kun je beter sturen op jouw rol als verbinder in het beleidsproces
Modules

De track bestuurlijke sensitiviteit/omgevingssensitiviteit bestaat uit de volgende vier modules:

 • Module 1: Besluitvormingscyclus en stijlen van besturen
 • Module 2: Communicatiestijlen van adviseurs en bestuurders
 • Module 3: Krachtenveldanalyse
 • Module 4: Procesmanagement
Bestuurlijke sensitiviteit

Neem deel aan deze cursus

Cursus (detail)
Factuuradres

Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens leest u in onze privacy statement.

Factuurgegevens

reCAPTCHA
Contacts
Wil je meer weten?

We vertellen je graag meer over een opleiding of workshop om te onderzoeken of het interessant is voor jou. In een persoonlijk gesprek verkennen we samen met jou graag de mogelijkheden. Dit kan telefonisch of tijdens een kennismaking. Een afspraak is zo gemaakt via het telefoonnummer 030 602 82 80 of door het aanvraagformulier hiernaast te gebruiken.

test

Download de cursusomschrijving

Course Popup (Download course description)