Alumni bijeenkomst GEA

Wat: Alumni-bijeenkomst GEA
Waar: Solventa, Wattbaan 51-1, Nieuwegein
Wanneer: Donderdag 28 maart 2024 van 13.00 uur tot 16.30 uur


Wil je bijblijven met de ontwikkelingen van het vakgebied enterprise architectuur en van GEA in het bijzonder? Wil je ervaringen uitwisselen en netwerken met andere enterprise architecten? Loop je tegen vraagstukken aan en wil je weten hoe anderen dat zouden oplossen? Wil je de geldigheid van je certificaat verlengen? Kom dan naar de GEA alumni-bijeenkomst van de Solventa Academy.

Het concept

In een alumni-bijeenkomst bouwen we voort op de opleiding(en) die je hebt gevolgd bij Solventa. Leren houdt immers niet op bij het examen. Het in de praktijk brengen is minstens zo belangrijk en minstens zo lastig. En wie kunnen je dan het beste bijpraten en je op weg helpen? Je medecursisten en docenten van de opleiding GEA.


Voor wie

Deze alumni-bijeenkomst is primair bedoeld voor cursisten die de opleiding GEA hebben gevolgd. Kennis van enterprise architectuur en specifiek GEA wordt verondersteld. Je ontmoet dus medecursisten en hebt daardoor dezelfde kennisbasis.

Voor alumni die beschikken over een GEA-certificaat geldt het aanbod dat bij deelname aan de alumnibijeenkomst de geldigheid van het certificaat wordt hersteld of verlengd en vanaf de bijeenkomst weer drie jaar geldig is.


Programma

13.00 uur – 13.30 uur Ontvangst
13.30 uur – 13.45 uur Inleiding en laatste ontwikkelingen GEA (Rob Stovers)
13.45 uur – 14.30 uur Meten van samenhang (Roel Wagter)
14.30 uur – 14.45 uur Pauze
14.45 uur – 15.15 uur Samenhang Verbeter Plan (Rob Stovers)
15.15 uur – 16.00 uur Uitwisselen van ervaringen met GEA
16.00 uur – 16.30 uur Afsluitende borrel en gelegenheid tot netwerken

Het wordt naast een informatieve en inspirerende middag vooral ook een hele gezellige middag waarbij er genoeg ruimte is om elkaar met een hapje en drankje te ontmoeten en ideeën uit te wisselen.


Meten van samenhang

Samenhang is hét kernwoord van GEA. In het GEA-framework maken we samenhang expliciet, zodat we er vraagstukken integraal mee kunnen oplossen. Samenhang is dermate belangrijk, dat je het ook zou moeten kunnen meten. Je wilt een cijfer voor samenhang kunnen geven, zodat je een indicatie hebt van waar je staat en hoe samenhang zich ontwikkelt. Zowel in het wetenschappelijke als in het praktische spoor zijn stappen gezet in het kwantificeren van samenhang. Roel Wagter geeft een actueel inzicht in de ontwikkelingen.

Samenhang Verbeter Plan (SVP)

Naar aanleiding van de ontwikkeling van de praktijkcasus ‘Supermarkt Greatfood’, jullie wel bekend uit de opleiding, hebben we een (sub)stap toegevoegd aan het GEA-stappenplan. Bij het opstellen van het GEA-framework analyseren we de samenhang. En als deze onvoldoende blijkt herstellen we de samenhang door het toevoegen en/of wijzigen van uitspraken (zingeving en vormgeving). Althans, op papier! En alleen goede samenhang op papier levert nog niets op. Vandaar de introductie van het Samenhang Verbeter Plan (SVP). Rob Stovers neemt jullie mee in deze toevoeging op het stappenplan.


Ervaringen uitwisselen

Het programma biedt de mogelijkheid om jouw ervaringen met enterprise architectuur / GEA te delen. Denk voorafgaand aan de bijeenkomst na over:

  • Hoe je GEA gebruikt in de praktijk
  • Waar je tegenaan loopt, zowel architectuurinhoudelijk als organisatorisch. Wat werkt goed en wat werkt minder?
  • Welke eventuele hulpvraag heb je hierbij?
  • Heb je een voorbeeldcasus die je voor de groep zou willen presenteren?

Mocht je een voorbeeldcasus willen presenteren, laat het dan weten via info@solventa.nl. We kunnen hier 10 tot maximaal 30 minuten voor reserveren.


De begeleiders/sprekers

Rob Stovers en Roel Wagter, beiden ervaren enterprise architect, GEA-expert en docent, leiden de bijeenkomst. Verder is er voor iedere GEA-alumnus de mogelijkheid om ervaringen te delen en zich in discussies hierover te mengen.


Aanmelden

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. De alumni-bijeenkomst wordt georganiseerd vanuit de missie om het vakgebied en de vakgenoten verder te ontwikkelen. Het doel is om elkaar te ontmoeten en geïnspireerd te raken. Je kunt je aanmelden via het onderstaande inschrijfformulier. We kijken uit naar je komst.

test

Download de cursusomschrijving

Course Popup (Download course description)

Bespreek de mogelijkheden
3