Korte intro

De mogelijkheden om met je klant in contact te zijn, zijn tegenwoordig eindeloos. Maar zit hier een visie achter? Hoe staat het met de huidige manier waarop de organisatie klantinteractie vormgeeft? Wat zijn de mogelijkheden om dit verder te professionaliseren? Via een quick scan kan Solventa de huidige situatie t.a.v. kanaalstrategie en het groeipotentieel in kaart brengen.

Toelichting

Het inrichten van klantinteractie vraagt om visie, doelen, principes, een duidelijk ontwikkelpad en heel veel doorzettingsvermogen. Het vraagt om een integrale aanpak. Het is niet alleen een technisch vraagstuk, maar bovenal een businessvraagstuk. Het raakt uiteraard applicaties en techniek, maar daarnaast ook heel veel andere aspecten, zoals processen en werkwijzen, cultuur en houding, privacy en ethiek. Het inrichten van klantinteractie vraagt, anders gezegd, om architectuur.

Een visie op klantinteractie: wie, waarom, wanneer, waarmee en wat?

Door het afnemen van deze dienst zal Solventa de IST-situatie (huidige situatie) in beeld brengen. Hierin brengen we onder andere een professioneel oordeel uit over de huidige manier waarop de klanten bediend worden, welke business visie hier achter zit, of met geldende landelijke principes rekening wordt gehouden en of geschikte IT-inrichting voor een professionaliseringsslag aanwezig is. Mocht de Omnichannel volwassenheidsscan – VNG Realisatie al uitgevoerd zijn, dan vormt de uitkomst hiervan een uitstekend startpunt voor verdere verdieping.

Solventa is bij verschillende klanten betrokken bij het thema kanaalstrategie/omnichannel. Altijd gefocust op het sturen op samenhang vanuit architectuur. Daarnaast heeft Solventa binnen de landelijke Innovatiegroep omnichannel van VNG-realisatie het ‘referentiekader omnichannel architectuur’ geschreven.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3