Professionaliseren door audit op informatievoorziening

 

Om als (aankomend) student een passende studiekeuze te kunnen maken, is het belangrijk dat er onafhankelijke, vergelijkbare studiekeuze-informatie beschikbaar is. De stichting Studiekeuze123 is speciaal voor dit doel opgericht. Studiekeuze123 ontwikkelt en beheert een publiek beschikbare database met onder andere gegevens over de arbeidsmarkt voor landelijke opleidingen, accreditatiegegevens, toelatingseisen, instroomaantallen en studentenoordelen op opleidingsniveau. Deze zorgvuldig samengestelde bron van informatie wordt via meerdere kanalen beschikbaar gesteld aan de verschillende doelgroepen. De database en de website Studiekeuze123.nl zijn dé publieke voorziening voor het vergelijken van binnen Nederland aangeboden NVAO-geaccrediteerd hoger onderwijs.

Studiekeuze123 heeft sinds haar oprichting diverse awards verdiend voor de innovatieve wijze waarop de gegevens beschikbaar gesteld worden, afgestemd op de verschillende doelgroepen. Door toename van het aantal databronnen en de steeds hogere verwachtingen van de afnemers heeft de organisatie behoefte aan een expertbeoordeling om antwoord te krijgen op de vraag of Studiekeuze123 de informatievoorziening nog wel op de best mogelijke manier heeft ingericht ter ondersteuning van haar primaire proces.

Solventa voert een audit uit op de inrichting van de informatievoorziening en brengt een advies uit voor de geconstateerde verbeterpunten. In de audit beoordelen we het volledige proces van portfoliomanagement tot en met het opleveren van nieuwe content en functionaliteit op de website. We beoordelen de borging van kwaliteit, de besturingsprocessen, dataverwerking, ontwikkeling en beheer van de website, projectmanagement, en de informatievoorziening van de interne bedrijfsvoeringstaken. Op basis van de uit documentatie en diverse interviews verkregen inzichten wordt een analyse gemaakt van de knelpunten. We maken inzichtelijk waar in het applicatielandschap verbeteringen mogelijk zijn en welke capabilities de organisatie verder moet ontwikkelen om deze knelpunten het hoofd te kunnen bieden.

De bevindingen worden gevalideerd met de betrokken medewerkers van Studiekeuze123 en het eindresultaat wordt gepresenteerd aan de stakeholders. De professionaliteit van de organisatie kan door de onafhankelijke en kritische beoordeling van Solventa grotendeels worden bevestigd. Het continu op zoek zijn naar verbetermogelijkheden is daar een onderdeel van.

Met de analyse van Solventa heeft Studiekeuze123 een concrete set verbeteracties waarmee ze deze verbeterslag vorm kan geven

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3