Opzetten van de applicatiearchitectuur en integratie voor ERP-vernieuwing

 

Artsen zonder Grenzen, internationaal bekend als Médecins Sans Frontières (MSF), is een grote onafhankelijke humanitaire organisatie die in moeilijke, stressvolle situaties, vaak onder gruwelijke omstandigheden, levensreddende medische hulp biedt aan mensen die anders zonder zouden zitten.

Het MSF Operations Center Amsterdam (OCA), een partnership tussen vier onafhankelijke MSF onderdelen (Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, en India) is verantwoordelijk voor de ondersteuning en coördinatie van projecten en de hulpverleningsactiviteiten van deze organisaties.
De bestaande inrichting van de processen en ondersteunende informatievoorziening binnen MSF OCA sluit niet meer goed aan bij de dagelijkse praktijk. Er is sprake van inefficiëntie waardoor medewerkers (te) veel tijd kwijt zijn met taken die niet tot de kernactiviteiten behoren. Dat gaat ten koste van de medische dienstverlening aan mensen die het hard nodig hebben. Ook is in de loop van de jaren de nodige ‘shadow IT’ ontstaan om de tekorten van het verouderde ERP systeem te compenseren. Dit zorgt voor complexiteit en een hoge beheerlast. Ook beperkt het de wendbaarheid van de organisatie waardoor het lastig is om wijzigingen door te voeren. Om deze situatie te kenteren start MSF OCA een veranderprogramma waarin zowel de processen worden verbeterd en gestandaardiseerd volgens LEAN principes alsook de ondersteunende informatiearchitectuur hierop wordt afgestemd.

Solventa stelt voor het programma een doelarchitectuur op voor de inrichting van de domeinen Finance, HR en Logistiek en de hierbij behorende informatievoorziening. Op basis van de uitwerking van de gewenste situatie en de opgestelde specificaties, wordt een selectietraject opgezet voor het verwerven van een nieuwe ERP implementatie in combinatie met een geschikte implementatiepartner. We ondersteunen de organisatie bij dit proces door inhoudelijk bij te dragen aan de RfI, RfP en RfQ fases van het inkoopproces.

Tevens stellen we een solution architectuur op voor de integratievoorzieningen en leggen vast volgens welke principes de integratiearchitectuur moet worden ingericht. Aansluitend op het IT-beleid wordt hierbij uitgegaan van een Integration Platform as a Service (iPaaS) model. Ook voor dit onderdeel begeleiden we het selectietraject, waar een Proof of Concept deel van uitmaakt, om uiteindelijk te komen tot de aanschaf en implementatie van de benodigde software.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3