Woonstad Rotterdam (WSR) is een 100% Rotterdamse woningcorporatie. Al meer dan 100 jaar biedt WSR woonruimte aan burgers en bedrijven. Het is een grote speler in de stad: 1 op de 6 Rotterdammers woont in een huis van WSR.

WSR heeft zich ambitieuze doelen gesteld voor de komende jaren, en een nieuwe ondernemingsstrategie opgesteld. Dat vraagt ook een verandering van de organisatie. De medewerkers moeten écht in staat worden gesteld om de bewoners en klanten zo goed mogelijk te helpen. Digitalisering van processen en dienstverlening is daarvoor heel belangrijk, gekoppeld aan het meer en beter uitwisselen van data tussen applicaties.
Woonstad Rotterdam besluit om een nieuw integratieplatform aan te schaffen. De wens is om alle typen verbindingen (SOAP, FTP, batch etc.) met één integratieplatform te managen, inclusief API- management. De voorkeur gaat uit naar een iPaaS-oplossing: Integration Platform as a Service.

Het integratieplatform is een sleutelonderdeel van de informatievoorziening voor de komende jaren. Natuurlijk wil je daarin als organisatie een afgewogen keuze maken. WSR benadert Solventa voor begeleiding van de platformselectie. Ons advies is om eerst een domeinarchitectuur voor de integratie op te stellen. Dat geeft inzicht in de huidige en toekomstige integratiebehoefte, in samenhang met de (digitale) dienstverlening.

Er wordt gekozen voor een kort en krachtig traject: een ervaren enterprise architect van Solventa begeleidt de eigen architecten van WSR gedurende 4 dagen, verspreid over meerdere weken. In deze periode zet de Solventa-architect een raamwerk voor de architectuur neer. Vervolgens begeleidt hij de eigen architecten van WSR bij het uitwerken van het raamwerk tot een complete domeinarchitectuur Integratie, dat stevig staat op de ondernemings- en digitaliseringsstrategie. Met het oog op kwaliteit en snelheid is daarbij zoveel mogelijk uitgegaan van referentiemodellen en bestaande markststandaarden voor integratie.

De opdrachtgever is zeer verheugd met het eindresultaat: Woonstad Rotterdam kan met een gerust hart aan de slag met de selectie van het integratieplatform

De opdrachtgever is zeer verheugd met het eindresultaat: Woonstad Rotterdam kan met een gerust hart aan de slag met de selectie van het integratieplatform. En de eigen architecten hebben in korte tijd een sterke ontwikkeling doorgemaakt waardoor ze effectiever en efficiënter invulling kunnen geven aan hun functie als architect.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3